TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

Narystė tarptautinėse organizacijose

Universitetas yra šių tarptautinių organizacijų narys:

      EUA – Europos universitetų asociacija (European Association of Universities)
      EERA – Europos švietimo tyrimų asociacija (European Educational Research Association)
      BUP – Baltijos universitetų programa (Baltic University Program) 
      ATEE – Europos mokytojų rengimo asociacija (Association for Teacher Education in Europe) 
      BSA – Baltijos jūros akademija (Baltic Sea Academy)
      EVBB – Europos profesinio lavinimo institutų asociacija (European Association of Institutes for Vocational Training)
Informacija atnaujinta: 2016-11-21 14:21