TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

Tarptautiniai universiteto partneriai


REGIONAI IR ŠALYS

 

Šio dokumento paskirtis – nustatyti pagrindines Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – Universiteto) tarptautinės strateginės plėtros geografines kryptis (regionus ir šalis). Siekiama skatinti Universiteto tarptautiškumą, tarptautinį matomumą ir konkurencingumą, gerinti aukštojo mokslo kokybę, plėtoti tarptautinį akademinį ir administracinį judumą.

Daugiau

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Loreta Chodzkienė.