TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

Tarptautiniai universiteto partneriai


REGIONAI IR ŠALYS

 

Šio dokumento paskirtis – nustatyti pagrindines Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – Universiteto) tarptautinės strateginės plėtros geografines kryptis (regionus ir šalis). Siekiama skatinti Universiteto tarptautiškumą, tarptautinį matomumą ir konkurencingumą, gerinti aukštojo mokslo kokybę, plėtoti tarptautinį akademinį ir administracinį judumą.

Daugiau