ADMINISTRACIJOS PADALINIAI
 

Apie mus

Kontaktai

 

Adresas Studentų g. 39, 116 kab., LT-08106 Vilnius

Telefonas (8 5) 276 06 09

El. paštas arturas.makarevicius@leu.lt

Vidaus telefonas 1 223

 

Darbuotojai

Vedėjas
El. paštas arturas.makarevicius@leu.lt

 

Veiklos kryptys

 

   Strateginės plėtros skyrius atsako už pagrįstą ir į rezultatus orientuotą Universiteto vystymąsi. Esminė skyriaus funkcija yra formuoti ir palaikyti strateginio valdymo administracines ir procesines prielaidas, būtinas darniai Universiteto plėtrai.

Pagrindinė skyriaus atsakomybė yra organizuoti strateginių Universiteto dokumentų rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną, užtikrinant horizontalų ir vertikalų bendradarbiavimą tarp Universiteto padalinių strateginio valdymo procese.

   Strateginė plėtros skyrius Universiteto bendruomenei teikia visą vadybinę ir kitokią analitinę informaciją, reikalingą sėkmingam strateginiam Universiteto valdymui ir būtiną skirtingos paskirties ir lygio strateginių sprendimų priėmimui.

   Vykdydamas savo funkciją, strateginės plėtros skyrius:

  • Koordinuoja strateginio planavimo procesus Universitete ir jo padaliniuose;
  • Dalyvauja Universiteto strateginių dokumentų rengime, teikia rengimui reikalingą informaciją ir užtikrina rengimo pažangos stebėseną;
  • Renka, analizuoja, integruoja ir teikia informaciją, reikalingą strateginiam valdymui ir sprendimų priėmimui;
  • Organizuoja ir vykdo strateginių dokumentų įgyvendinimo stebėseną, formuluoja stebėsenos rezultatus ir teikia pasiūlymus;
  • Teikia reikalingą konsultacinę strateginio valdymo pagalbą Universiteto bendruomenei.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Artūras Makarevičius.