PERSONALO DIREKCIJA
 

Projektai

Projekto pavadinimas. Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas.
Programa.  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.
Projekto vykdymo trukmė. 2009 08 21–2011 12 23
VPU statusas (pareiškėjas / partneris).
Pareiškėjas.
Vadovas. Loreta Damauskienė.
Trumpa anotacija.Projektas „Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas“ yra parengtas, atsižvelgiant į Vilniaus pedagoginio universiteto plėtros strategijoje 2006-2010 metams numatytas priemones, tokias kaip žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas, padalinių ir darbuotojų veiklos vertinimo ir skatinimo sistemos sukūrimas, studijų, mokslo ir aptarnavimo kokybės audito vykdymas, projektinės veiklos intensyvinimas, strateginio planavimo plėtojimas, universitetinės vadybos gerinimas, optimalus ūkio administravimas. 

Projekto poreikis
Projekto tikslas yra tobulinti Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikaciją, kelti žinių ir gebėjimų lygį, siekiant didinti įstaigos veiklos efektyvumą, užtikrinti aukštesnį teikiamų paslaugų ir mokslo ir studijų proceso aptarnavimo kokybės lygį. 

Projekto veiklos

  • Viešojo sektoriaus darbuotojų ir vadovų mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius);
  • Personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas, siejant tai su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto metu.

Projektu siekiama suformuluoti ir įtvirtinti mokymosi visą gyvenimą nuostatą, todėl administracinio personalo darbuotojai ir po projekto įgyvendinimo bus skatinami domėtis naujovėmis, susijusiomis su jų atliekamu darbu taip pat gilinti projekto metu įgytas žinias.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Loreta Magilevičūtė. Informacija atnaujinta: 2013-10-01 14:25