PERSONALO DIREKCIJA
 

Atostogų suteikimo tvarka

Atostogų rūšys

Kasmetinės atostogos ir tikslinės.


Kasmetinės atostogos
Pagal LR darbo kodekso 169 straipsnio nuostatas kasmetinės atostogos suteikiamos už kiekvienus darbo metus. Kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, per kurį jam mokamas jo vidutinis darbo užmokestis ir jam paliekama darbo vieta (pareigos). DK 162 str. nurodytos švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos; Kasmetinės atostogos yra minimalios, pailgintos ir papildomos.

Kasmetinės atostogos darbuotojui suteikiamos už darbą, todėl jų trukmė jokiu pagrindu (pvz., už darbo drausmės pažeidimus ar pan.) negali būti mažinama. Tačiau teisės į šias atostogas atsiradimas ir jų trukmė gali būti skirtingi ir priklauso nuo teisės aktuose nustatytų sąlygų įgyvendinimo.

Kiekvieną kartą suteikiant darbuotojams kasmetines atostogas įvertinami šie esminiai aspektai: atostogų suteikimo tvarka, atostogų trukmė, apmokėjimas už kasmetines atostogas.

Atostogų suteikimo tvarka LEU (Atmintinė)

Darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal iš anksto sudarytus atostogų grafikus. Norintys pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis kitu laiku, Personalo direkcijai pateikia prašymą dėl atostogų (DOC).

 

Tikslinės atostogos (DK 178 str.):

  • nėštumo ir gimdymo (DK 179 str.);
  • tėvystės ( DK 179 (1) str.vyrams suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks vienas mėnuo);
  • atostogos vaikui piežiūrėti, kol jam sueis treji metai (DK 180 str.). Personalo direkcijai darbuotojas pateikia prašymą dėl atostogų (DOC)suteikimo ir vaiko gimimo liudijimo kopiją arba tik prašymą dėl atostogų nutraukimo;
  • mokymosi atostogos (DK 181 str.);
  • kūrybinės atostogos (DK 182 str.);
  • valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti (DK 183 str.);
  • nemokamos (DK 184 str.).

Norintys pasinaudoti bet kurios rūšies tikslinėmis atostogomis, darbuotojai Personalo direkcijai  pateikia prašymą dėl atostogų (DOC).

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Loreta Magilevičūtė. Informacija atnaujinta: 2018-02-21 10:45