PERSONALO DIREKCIJA
 

Atostogų suteikimo tvarka

Atostogų rūšys

Kasmetinės atostogos, tikslinės, pailgintos, papildomos.

Kasmetinės atostogos yra suteikiamos pagal LR darbo kodekso 126, 127, 128, 129, 130 straipsnio nuostatas. 

Kiekvieną kartą suteikiant darbuotojams kasmetines atostogas įvertinami šie esminiai aspektai: atostogų suteikimo tvarka, atostogų trukmė, apmokėjimas už kasmetines atostogas.

Atostogų suteikimo tvarka LEU (Atmintinė)

Darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal iš anksto sudarytus atostogų grafikus. Norintys pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis kitu laiku, Personalo direkcijai pateikia prašymą dėl atostogų (DOC).

 

Tikslinės atostogos (LR DK 131 str.):

  • nėštumo ir gimdymo (LR DK 132 str.);
  • tėvystės ( LR DK 133 str.);
  • atostogos vaikui piežiūrėti, kol jam sueis treji metai (LR DK 134 str.). Personalo direkcijai darbuotojas pateikia prašymą dėl atostogų (DOC) suteikimo ir vaiko gimimo liudijimo kopiją arba tik prašymą dėl atostogų nutraukimo;
  • mokymosi atostogos (LR DK 135 str.);
  • kūrybinės atostogos (LR DK 136 str.);
  • nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas (LR DK 137 str.);
  • pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos (LR DK 138 str.).

 

Norintys pasinaudoti bet kurios rūšies tikslinėmis atostogomis, darbuotojai Personalo direkcijai  pateikia prašymą dėl atostogų (DOC).

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Loreta Magilevičūtė. Informacija atnaujinta: 2018-05-16 13:27