PROJEKTŲ, INOVACIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
 

Projektų archyvas

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos struktūrinės paramos taisykles, įvykdytų projektų dokumentacija turi būti saugoma 10 metų (arba laikotarpiui, kuris yra nurodytas projekto administravimo ir finansavimo sutartyje). Projektų vadybos skyriuje 2010 metais šiuo tikslu buvo pradėti archyvuoti įgyvendinti projektai. Šiuo metu yra ruošiami saugojimui 2004-2006 ir 2007-2013 metų ES paramos etapų bei kiti (nacionaliniai ir tarptautiniai) universiteto įvykdytų projektų dokumentai.

Jeigu pasibaigus projektui Jūsų padalinyje trūksta vietos projekto dokumentų laikymui, kviečiame kreiptis į Mokslo ir inovacijų direkcijos Projektų ir inovacijų skyriaus vyriausiąją specialistę Ingą Mackelę, tel. (8 5) 272 2624, 1 624, el. p. inga.mackele@leu.lt. Projekto dokumentai bus chronologine tvarka perrikiuojami, sunumeruojami, dokumentuojami ir perkeliami į LEU Archyvo patalpas, į kurias, esant poreikiui, galėsite nesunkiai patekti bet kurią darbo dieną.

 

Suarchyvuotų projektų ir projektinių dokumentų sąrašas:

 1. Projekto „Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas“ (BPD 2004-ESF-2.4-03-05/0161) dokumentai.
 2. Įvykdytų projektų viešųjų pirkimų dokumentai: „Vaikų gerovės srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos kėlimui būtinos infrastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame universitete ir Klaipėdos universitetuose“ (BPD04-ERPF-1.5.0-01-04/0027), „Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas“ (BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0028), „Mokymo ir metodinės medžiagos mokytojams sukūrimas, siekiant suteikti jiems naujų vartotojų ugdymo kompetencijų, atitinkančių šiuolaikinės visuomenės poreikius“ (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0058), „Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas“ (BPD 2004-ESF-2.4-03-05/0161), „Studijų praktikos ir pradedančiųjų dirbti mokytojų globos sistemos tobulinimas parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus“ (ESF/2004/2.4.0-K01-037/SUT-258).
 3. Projekto „Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą“ (EQ/2004/1130-12/D4-180) dokumentai.
 4. Interreg IIIC projekto „Kultūros paveldo konservavimo ir atgaivinimo jį pritaikant rinkos sąlygoms bei geriausios praktikos perdavimas ir šių instrumentų panaudojimas regioninei plėtrai (CULTURED)“ (paramos sutarties Nr. OJ C 143) dokumentai.
 5. Projekto „Išeitis tau“ (paramos sutarties Nr. EQ/2004/1130-11, projekto kodas EQ/2004/1130-11/487) dokumentai.
 6. Projekto „Will to dream“ (paramos sutarties Nr. W2D) dokumentai.
 7. Projektų viešųjų pirkimų dokumentai: „Paukštininkystės ūkiuose naudojamo vandens kokybės gerinimo fizikiniais metodais sistemos įdiegimas, gerinant paukščių produktyvumą ir produkcijos kokybę“ (1PM-PV-09-1-001494-PR001), „Socialinės srities profesionalų gebėjimų stiprinimas“ (2004-LT0009-TES-2NOR-02-053) ir „Norvegijos švietimo įstaigos patirties perdavimas vartotojų pilietiškumo švietimo srityje“ (2004-LT0009-TES-2NOR-02-056), „Vilniaus pedagoginio universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014), „Vaikų, piktnaudžiaujančių psichotropinėmis medžiagomis, reabilitacijos ir reintegracijos programos parengimas“ (JLS/2007/DPIP-1/03 30-CE-0227203/00-64), „Jaunimo deviacinis elgesys: psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys bei pasekmės“ (SIN-09/2010), „Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas“ (VP1-1.1-SADM-06-K-01-105), „Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-046) ir projekto „Edukologų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-062).
 8. Projekto „Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-105) dokumentai.
 9. Projekto „Mokymo ir metodinės medžiagos mokytojams sukūrimas, siekiant suteikti jiems naujų vartotojų ugdymo kompetencijų, atitinkančių šiuolaikinės visuomenės poreikius“ (Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0058) dokumentai.
 10. Projekto „Vaikų gerovės srities specialistų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui būtinos infrastrruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universitetuose“ (Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0027) dokumentai.
 11. Projekto „Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-009) dokumentai.
 12. Projekto „Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-009) mokėjimo prašymai.
 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Petras Stankevičius. Informacija atnaujinta: 2015-03-26 09:01