PROJEKTŲ, INOVACIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
 

Informacija projektų vykdytojams

Rektoriaus įsakymai

 

 

Rektoriaus įsakymas „Dėl projektų paraiškų ir sutarčių registravimo“, 2014 m. gegužės 8 d., Nr. 1-131 (DOC).

 

Rektoriaus įsakymas „Dėl dokumentų kopijų tvirtinimo tvarkos mokslo ir inovacijų direkcijos projektų ir inovacijų skyriuje“, 2014 m. sausio 17 d., Nr. 1-34 (DOC).

 

Rektoriaus įsakymas „Dėl įgaliojimo pasirašyti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų, nacionalinių ir tarptautinių projektų dokumentus", 2016 m. sausio 27 d., Nr. 1-28 (PDF).

 

Rektoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų pridėtinių lėšų paskirstymo", 2011 m. gruodžio 16 d., Nr. 1-207 (DOC).

Rektoriaus įsakymas „Dėl projektų paraiškų rengimo ir vykdymo darbo grupių sudarymo", 2011 m. birželio 7 d., Nr. 1-568 (DOC).

Rektroriaus įsakymas „Dėl universiteto eksperimentinės ir mokslo taikomosios veiklos bei su jomis susijusių teikiamų paslaugų koordinavimo", 2011 m. balandžio 22 d. Nr. 1-485 (DOC).

Rektoriaus įsakymas  „Dėl atsiskaitymų nuo gautų pajamų už suteiktas paslaugas bendroms universiteto reikmėms", 2011 m. sausio 31 d. Nr. 1-310 (DOC). Senato nutarimas  „Dėl atsiskaitymų nuo gautų pajamų už suteiktas paslaugas bendroms universiteto reikmėms", 2011 m. sausio 26 d., Nr. 36 (DOC).

 

 Lietuvos edukologijos universiteto Tarybos nutarimas „Dėl atskaitymų nuo gautų pajamų už suteiktas paslaugas bendroms universiteto reikmėms", 2014 m. birželio 11 d., Nr. 48 (PDF).

 

Lydraščiai

 

Teikiant paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai lydraščiai nuo 2011 m. nebereikalingi. Atsakydami į Agentūros raštus arba kreipdamiesi raštu į savo projektų vadovą Agentūroje galite naudoti šį institucijos blanką (DOC).

 

Paraiškų registracijos formos

 

Paraiškos registravimo forma, kurią privalo užpildyti paraiškos rengėjai ir pateikti Projektų ir inovacijų skyriui (DOC).

Patvirtintos paraiškos (laimėto projekto) registravimo forma (DOC).

Paraiškų pildymas (video).

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Petras Stankevičius. Informacija atnaujinta: 2017-04-12 12:29