PROJEKTŲ, INOVACIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
 

Informacija projektų vykdytojams

Rektoriaus įsakymai

 

Rektoriaus įsakymas „Dėl projektų paraiškų rengimo, sutarčių registravimo ir  projektų vykdymo darbo grupių sudarymo", 2018 m. sausio 30 d., Nr. 1-61 (PDF).

 

Rektoriaus įsakymas „Dėl dokumentų kopijų tvirtinimo tvarkos Mokslo ir inovacijų direkcijos Projektų, inovacijų ir strateginio planavimo skyriuje“, 2018 m. sausio 29 d., Nr. 1-59 (PDF).

 

Rektoriaus įsakymas „Dėl įgaliojimo pasirašyti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų, nacionalinių ir tarptautinių projektų dokumentus", 2018 m. sausio 22 d., Nr. 1-45 (PDF).

 

Lietuvos edukologijos universiteto Tarybos nutarimas „Dėl atskaitymų nuo gautų pajamų už suteiktas paslaugas bendroms universiteto reikmėms", 2014 m. birželio 11 d., Nr. 48 (PDF).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Petras Stankevičius. Informacija atnaujinta: 2018-01-30 14:13