PROJEKTŲ IR INOVACIJŲ SKYRIUS
 

Apie mus

Kontaktai

 

Adresas Studentų g. 39, 135 kab., LT-08106, Vilnius
Telefonas (8 5)  272 26 24
El. paštas projektai@leu.lt

Vidaus telefonas 1 624

 

Darbuotojai

 

Vedėjas
Adresas Studentų g. 39, 116 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 37 24
El. paštas robertas.jurgaitis@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 616
Vyriausiasis specialistas
Adresas Studentų g. 39, 135 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 272 26 24
El. paštas petras.stankevicius@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 624
Vyriausioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 135 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 272 26 24
El. paštas ramune.kasperaviciute-cerniauskiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 624
Vyriausiasis specialistas
Adresas Studentų g. 39, 123 kab.,135 kab., LT-08106 Vilnius
Telefonas (-ai) (8 5) 272 26 24
El. paštas vilius.sadauskas@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1624

 

Už projektinę veiklą Universiteto fakultetuose ir institutuose atsakingi asmenys (PDF).

 

Veiklos kryptys

 

   Universiteto bendruomenės informavimas klausimais, susijusiais su galimybėmis pasinaudoti fondais. Ši funkcija apima veiklas, susijusias su fondų, potencialiai tinkančių universitetui, paieška, informacijos kaupimu ir universiteto bendruomenės informavimu.

   Projekto rengėjų konsultavimas. Skyrius konsultuoja projektų rengėjus bei organizuoja fakultetų atstovų projekto rengimui bei projektų rengėjų mokymus.

   Parengtų projektų vidinis ekspertavimas. Skyriaus tiesioginė funkcija – atlikti projektų vertinimą universiteto viduje prieš pateikiant juos išorės vertintojams.

   Įgyvendinamų projektų administracinė priežiūra. Skyriaus tiesioginė funkcija - padėti formuoti projektų valdymo grupes bei atlikti projektų administracinę priežiūrą (ši veikla apima konsultacinę pagalbą projekto vykdymo metu, siekiant užtikrinti, kad projekto įgyvendinimas atitiktų ES, CPVA ir kitų administruojančių institucijų, ar kitų fondų reikalavimams).

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Vilius Šadauskas.