PROJEKTŲ, INOVACIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
 

Apie mus

Kontaktai

 

Adresas Studentų g. 39, 135 kab., LT-08106, Vilnius
Telefonas (8 5)  272 26 24
El. paštas projektai@leu.lt

Vidaus telefonas 1 624

 

Darbuotojai

 

Vedėjas
Adresas Studentų g. 39, 116 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 37 24
El. paštas robertas.jurgaitis@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 616
Vyriausiasis specialistas
Adresas Studentų g. 39, 135 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 272 26 24
El. paštas petras.stankevicius@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 624
Vyriausioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 135 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 272 26 24
El. paštas ramune.kasperaviciute-cerniauskiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 624
Vyriausiasis specialistas
El. paštas arturas.makarevicius@leu.lt

 

Už projektinę veiklą Universiteto fakultetuose ir institutuose atsakingi asmenys (PDF).

 

Veiklos kryptys

 

           Projektų, inovacijų ir strateginio planavimo skyrius yra atsakingas už Universiteto bendruomenės informavimą klausimais, susijusiais su galimybėmis pasinaudoti ES struktūriniais, nacionaliniais, tarptautiniais ir kt. fondais. Esminės  funkcijos apima veiklas, susijusias su fondų, potencialiai tinkančių universitetui, paieška, informacijos kaupimu ir universiteto bendruomenės informavimu, bei strateginio valdymo administracinių ir procesinių prielaidų formavimu ir palaikymu. Skyrius konsultuoja Universiteto bendruomenę įsitraukiant į inovacijų kūrimą, verslo ir mokslo partnerystę.

      Skyriaus pagrindinės funkcijos – atlikti teikiamų paraiškų vertinimą, ekspertavimą universiteto viduje prieš pateikiant jas išorės vertintojams, įgyvendinant projektus padėti formuoti projektų valdymo grupes bei atlikti projektų administracinę priežiūrą (ši veikla apima konsultacinę pagalbą projekto vykdymo metu, siekiant užtikrinti, kad projekto įgyvendinimas atitiktų administruojančių institucijų reikalavimus), projektų rengėjų konsultavimas, organizuojant projektų rengėjams mokymus bei informacinius renginius. Stateginės plėtros srityje organizuoja ir vykdo strateginių dokumentų įgyvendinimo stebėseną, formuluoja stebėsenos rezultatus ir teikia pasiūlymus, bei pagalbą Universiteto bendruomenei užtikrinant į rezultatus orentuotą Universiteto vystymąsi.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Petras Stankevičius.