PROJEKTŲ, INOVACIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
 

Vykdomi projektai

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO VYKDOMI PROJEKTAI

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

 

Paukštininkystės produktyvumo efektyvinimas ir amoniako kiekio mažinimas panaudojant du sinergiškus poliprobiotikus, girdomą ir paskleidžiamą ant kraiko inotyvia įranga (Nr. 14PA-KV-17-1-01110-PR001)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla" veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai".

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Projekto vadovė doc. dr. Rasa Bobinienė.

Projektas vykdomas 2018-02-01 – 2021-02-01.

 

Aukštos skyros daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektrinės sistemos precizinėms technologijoms (Nr. DOTSUT-234 (01.2.2-LMT-K-718-01-0010)

Priemonės Nr. 01-2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje" veikla „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai".

Projekto vykdytojas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Piotr Vasiljev.

Projektas vykdomas 2017-12-20 – 2021-12-19.

 

Trenerių-sportininkų-tėvų ugdomoji sąveika kaip edukacinė sistema (Nr. DOTSUT-170 (09.3.3-LMT-K-712-02-0083))

Priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ .

Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Vadovė dr. Aušra Lisinskienė

Projektas vykdomas – 2017-12-13 – 2019-12-12.

 

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė „Studijų tarptautiškumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorė doc. dr. Jurga Bikelienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-02 – 2023-02-01.

 

„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA- V-711- 01-0004)

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA- V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Partneris – LEU Mokslo ir inovacijų direkcija. Projekto koordinatorė Salomėja Lukaitė.

Pareiškėjas – Lietuvos mokslų akademija.

Projektas vykdomas 2016-05-20 – 2019-05-20.

 

„Studijų prieinamumo didinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V708-01-0001)

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė 09.3.1-ESFA-V708 „Studijų prieinamumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – Valstybinis studijų fondas.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Projekto koordinatorė Regina Makarkova.

Projektas vykdomas 2015 -09-01 – 2021-04-22 (LEU kaip partneris nuo 2016 m. rugsėjo 29 d.)

 

 

Nacionaliniai projektai

 

Algirdo Juliaus Greimo tekstai pasijų semiotikos aspektu

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. S-LIP-18-27.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas prof. dr. Dainius Vaitiekūnas.

Projektas vykdomas 2018-07-01 – 2019-06-30.

 

Modernusis Vaižgantas: gyvenimo ir literatūros konstruktai

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. S-LIP-18-26.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė dr. Gitana Vanagaitė.

Projektas vykdomas 2018-07-01 – 2019-12-31.

 

„Skraidančių mikrorobotų naujo tipo judesio vykdiklių kūrimas, tyrimas ir taikymas“
Remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Sutarties Nr. P-MIP-17-51
Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas Prof. habil.dr. Piotr Vasiljev.
Projektas vykdomas – 2017-09-01 – 2020-09-30.

 

„Platono „Teaitetas“: tyrimas ir vertinimas“
Remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“. Sutarties Nr. P-MIP-17-31
Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas fakultetas. Vadovė habil. dr. Tatjana Aleknienė.
Projektas vykdomas – 2017-09-01 – 2020-09-30.

 

Kalbos redaktorių požiūrio į naujųjų skolinių bei jų atitikmenų vartojimą ir jo sąsajas su norminimu tyrimas

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos 6 uždavinio 3 priemonė. Sutarties Nr. K-6/2017.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. Dr. Jurgita Girčienė.

Projektas vykdomas – 2017-02-01 – 2018-12-31.

 

Specialybės kalbos dėstymas

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa. Sutarties Nr. K-4/2016.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė doc. dr. Lina Murinienė.

Projektas vykdomas – nuo 2016-01-01 iki 2018-12-31.

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mikropasaulis: Radvilų Kėdainių visuomenė (XV–XVIII a.)

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Nr. LIP-003/2016.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė dr. Raimonda Ragauskienė.

Projektas vykdomas  2016-04-01 – 2018-12-31.

 

 

                                                                                               Tarptautiniai projektai

 

Polish Online

Erasmus+ programos Antras pagrindinis veiksmas – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2017-1-PL01-KA204-038686.

Partneris – LEU Humanitarinių mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Irena Masoit.

Projektas vykdomas: 2017-09-01 – 2020-08-31.

 

Mediacijos sistemos kūrimas švietimo sektoriuje

Erasmus+ programos Antras pagrindinis veiksmas – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2017-1-LT01-KA201-035234-3.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas: 2017-09-01 – 2019-08-31.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse

Švietimo mainų paramos fondas, ES Erasmus+ programa (KA103), Nr. 2017-1-LT01-KA103-034855             

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, vadovės Gintarė Paulauskaitė ir Jurgita Mickevičiūtė.              

Projektas vykdomas 2017-06-01 – 2019-05-31.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp šalių ir šalių Partnerių

Švietimo mainų paramos fondas, ES Erasmus+ programa (KA107), Nr. 2017-1-LT01-KA107-034979               

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, vadovės Gintarė Paulauskaitė ir Sofija Pivoriūnienė.

Projektas vykdomas 2017-06-01 – 2019-05-31.

 

Mokytojo kvalifikacijos kėlimo politikos eksperimentavimas (TEACHer Upskilling Policy Experimentation)

European Schoolnet. Erasmus+ programos Trečias pagrindinis veiksmas – Politikos ir inovacijų iniciatyvos. Nr. 582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY.

Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Rasa Nedzinskaitė.

Projektas vykdomas: 2017-02-27 – 2020-02-26.

 

Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.: institucijos, parlamentarai, parlamentinė praktika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Sutarties Nr. S-LB-17-8.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis

Projektas vykdomas 2017-01-02 – 2018-12-31.

 

Inovatyvūs verslo perdavimo modeliai smulkioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione (INBETS BSR)

Interreg V B Baltijos jūros regiono programa.

Projekto vykdytojas – Baltic Sea Academy.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdomas – 2017-05-25 – 2020-09-30.

 

Kompetencijų tobulinimo skatinimas Baltarusijos aukštosiose mokyklose” (FOSTERC)

Erasmus + KA 2 Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimo programa. Sutarties Nr. 574087-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2016-3219/001-001).

Pareiškėjas – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdomas 2016-11-15 – 2019-11-19.

 

Humanitarinių mokslų tyrimų Kambodžoje valdymas ir išplėtojimas

Erasmus+: projektai švietimo ir mokymo srityje, skirsnis „KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“. Sutarties Nr. GEReSH-CAM. 579380-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP.

Partneris – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas prof. dr. Dainius Vaitiekūnas.

Projektas vykdomas 2015-10-15 – 2019-10-14.

 

Plėtojant tarpdisciplininį ekonomikos, etikos ir pilietiškumo ugdymą vidurinėse mokyklose

Erasmus+ programos antras pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės. Nr. 2016-1-LT01-KA201-023232

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

Projektas vykdomas 2016-09-01 – 2018-08-31.

 

Tarp atomo ir ląstelės: molekulinė biofizika biologijai ir sveikatos priežiūrai

COST CA15126 programa.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdomas 2016-04-16 – 2020-04-05.

 

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Petras Stankevičius. Informacija atnaujinta: 2018-11-15 11:21