PROJEKTŲ, INOVACIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
 

Pažymų užsakymas

Naujausia pažyma: 2018-07-10  dienos Jungtinė pažyma. 

 

Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus apie konkurse dalyvaujančio juridinio asmens įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nuo prašymo pateikimo dienos parengiama tą pačią darbo dieną be išankstinio užsakymo (nemokamai). Pažymą užsakantis ir ją atsiimantis fizinis asmuo privalo turėti paraišką teikiančios įstaigos vadovo įgaliojimą.

 

Pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus apie konkurse dalyvaujančio juridinio asmens atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais (FR0319 forma), nuo prašymo pateikimo dienos parengiama per 3 darbo dienas (nemokamai). Pažymą užsakantis ir ją atsiimantis fizinis asmuo privalo turėti paraišką teikiančios įstaigos vadovo įgaliojimą.

 

Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtinanti, kad konkurse dalyvaujančiam juridiniam asmensiui nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, nuo prašymo pateikimo dienos parengiama per 10 darbo dienų, arba skubos tvarka per 1 darbo dieną. Pažymą užsakantis ir ją atsiimantis fizinis asmuo privalo turėti paraišką teikiančios įstaigos vadovo įgaliojimą.

 

Pažyma iš VĮ Registrų centro (Juridinių asmenų registro) patvirtinanti jog pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą, nuo prašymo pateikimo dienos parengiama per 6 darbo dienas. Pažymą užsakantis ir ją atsiimantis fizinis asmuo privalo turėti paraišką teikiančios įstaigos vadovo įgaliojimą.

●  Prašymas išduoti Jungtinę pažymą skiriamas į dvi dalis: juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui. Pažyma išduodama per 3 kalendorines dienas nuo apmokėjimo (detali informacija apie kainas pateikiama nuorodoje). Pažymą užsakantis ir ją atsiimantis fizinis asmuo privalo turėti paraišką teikiančios įstaigos vadovo įgaliojimą ir prašymo originalą. 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Petras Stankevičius. Informacija atnaujinta: 2018-07-12 10:52