PROJEKTŲ, INOVACIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
 

Kvietimai teikti paraiškas

Paskelbti kvietimai

 

Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursas (Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 5 d.)

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“ (Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 28 d.)

Skelbiamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursas (Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 1 d.)

Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos ir Karibų fondo ir EUROsociAL kvietimas teikti paraiškas (Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 5 d.)

Kvietimas teikti paraiškas 2018 metų Kultūros rėmimo programų projektų konkursui (Paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 26 d.)

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas „Nordplus Nordic Language“ paprogramei (Paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 5 d. (parengiamiesiems vizitams) ir iki 2018 m. vasario 1 d. (projektams))

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti 2018 metais (Paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 12 d.)

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams 2018 m. finansuoti (Paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 5 d.)

Paskelbtas 2018 m. programos „Erasmus+" programos vadovas ir kvietimas teikti paraiškas (Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 1 d. 13 val.)

 

 

Planuojami kvietimai

Lietuvos mokslo tarybos planuojamų kvietimų kalendorinis  planas.

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Petras Stankevičius. Informacija atnaujinta: 2018-01-10 08:57