MOKSLO IR PROJEKTŲ SKYRIUS
 

Stipendijos, mokslinės stažuotės

LRV nutarimas dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos (2012-09-26, Nr. 1177) (PDF)

 LMT nutarimas "Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. VII-84 "Dėl doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (2012-10-01, Nr. VII-116) (PDF)
LMT nutarimas "Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-116 "Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. VII-84 "Dėl doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinto doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo" (2013-10-07, Nr. VIII-6) (PDF)


Archyvas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2014-06-30 15:09