MOKSLO SKYRIUS
 

Disertacijų gynimas

 

Šiuo metu ginamų disertacijų nėra.

 


 

 APGINTOS DISERTACIJOS

 

2018 m. daktaro disertaciją apgynė Justinas Monkevičius  (PDF).

 

2017 m. daktaro disertacijas apgynė Dalia Stražinskaitė (PDF), Agnė Juškevičienė (PDF), N. Ignatova (PDF), D. Dagys (PDF).

Daugiau informacijos 

 

2016 m. daktaro disertacijas apgynė M. Birney (PDF), R. Nedzinskaitė (PDF), J. Ivanauskaitė (PDF), D. Ruškytė (PDF), S. Vaičekauskienė (PDF).

Daugiau informacijos

 

2015 m. daktaro disertacijas apgynė A. Jelagaitė (PDF), V. Jadzgevičienė (PDF), J. Sutuginienė (PDF), Z. Abramavičiūtė (PDF), M. Balkevičius (PDF), A. Meškauskienė (PDF), L. Damauskienė (PDF) , A.Petruškevičiūtė (PDF), G. Mazlaveckienė (PDF).

Daugiau informacijos

 

2014 m. daktaro disertacijas apgynė K. Trakšelys (PDF), A. Saylik (PDF), Lukošūnienė V. (PDF), P. Rynkun (PDF), A. Navickaitė (PDF), A. Rocienė (PDF), O. Kietavičienė (PDF) , R. Gulbinas (PDF), K. Viršulienė (PDF), G. Misiūnienė (PDF).

 Daugiau informacijos

 

2013 m. daktaro disertacijas apgynė: R. Sereika, V. Česnulienė (PDF), V. Gesevičienė (PDF), J. Česnavičienė (PDF), E. Balčiūnas (PDF), D. Gražulis (PDF),  R. Katinaitė-Lodh (PDF),  K. Gailienė (PDF), V. Jucevičiūtė-Bartkevičienė (PDF).
Daugiau informacijos


2012 m. 
daktaro disertacijas apgynė: O. Šalkuvienė (PDF), R. G. Rugevičiūtė (PDF), A. Borodinienė (PDF), I. Valantinaitė (PDF),

B. Autukevičienė (PDF), L. Chodzkienė (PDF).
Daugiau informacijos


2011 m. daktaro disertacijas apgynė: D. Možeika, J. Sučylaitė, S. Sabaliauskas, V. Malonaitienė, S. Burvytė, A. Brandišauskienė,

A. Poviliūnas, V. Navickienė, R. Mečkauskienė, O. Petronienė, E. Kvieskaitė, V. Suboč, R. Zuoza (PDF).
Daugiau informacijos


2010 m. daktaro disertacijas apgynė: A.Landsbergienė, A.Railienė, E.Petkus, R. Kazlauskaitė Markelienė, A. Pauliukas,

I. Šenberga.
Daugiau informacijos


2009 m. daktaro disertacijas apgynė: J.Kanapickaitė, V.Tavoras, K.Ralys, B.Banevičiūtė, V.Laugalys.
Daugiau informacijos


2008 m. daktaro disertacijas apgynė: N.Žilinskienė, L.Rastenienė, G.Ilčiukienė.
Daugiau informacijos


2007 m. daktaro disertacijas apgynė: O.Merfeldaitė, D.Šukytė, J.Lasauskienė, M.Jonilienė, R.Zablackė, D.Kalesnikienė, A.Rauduvaitė, R.T.Bruzgelevičienė.
Daugiau informacijos


2006 m. daktaro disertacijas apgynė: V.Grabauskienė, D.Karanauskienė, A.Birgelytė, L.Gvaldaitė, A.Mazolevskienė, S.Kostiuk, J.Zdanavičius, R.Subotkevičienė, E.Rodzevičiūtė.

Daugiau informacijos


2005 m. daktaro disertacijas apgynė: G.Žibėnienė, L.Bagdonienė.
Daugiau informacijos

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2018-03-26 10:36