MOKSLO IR PROJEKTŲ SKYRIUS
 

Doktorantūra

 

Lietuvos edukologijos universitetui kartu su kitomis mokslo institucijomis suteikta mokslo doktorantūros teisė šiose mokslo srityse ir kryptyse:
 

 • socialiniai mokslai, edukologija (07S)
  Lietuvos edukologijos universitetas su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos sporto universitetu, Šiaulių universitetu.
   
 • humanitariniai mokslai, filologija (04H)
  Lietuvos edukologijos universitetas su Mykolo Romerio universitetu.
   
 • humanitariniai mokslai, menotyra (03H)
  Vytauto Didžiojo universitetas su Lietuvos edukologijos universitetu.Lietuvos edukologijos universiteto doktorantūros komitetai:

1. Jungtinis Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities edukologijos krypties (07S) doktorantūros komitetas (PDF).

2. Jungtinis Lietuvos edukologijos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04H) doktorantūros komitetas (PDF).

3. Jungtinis Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (03H) doktorantūros komitetas (PDF).

4. Lietuvos edukologijos universiteto socialinių mokslų srities edukologijos krypties (07S) doktorantūros komitetas (PDF).

5. Lietuvos edukologijos universiteto biomedicinos mokslų srities biologijos krypties (01B) doktorantūros komitetas (PDF).

6. Lietuvos edukologijos universiteto fizinių mokslų srities fizikos krypties (02P) doktorantūros komitetas (PDF).

Doktorantūros studijų moduliai


Įstojusiems nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.:

 • Edukologijos mokslo krypties (07S) doktorantūros studijų dalykai (DOC)
 • Filologijos mokslo krypties (04H) doktorantūros studijų dalykai (DOC)
 • Menotyros mokslo krypties (03H) doktorantūros studijų dalykai (PDF)


Įstojusiems iki 2011 m. liepos 31 d.:

 • Edukologijos mokslo krypties (07S) doktorantūros studijų dalykai, įstojusiems iki 2011 m. liepos 31 d. (DOC)
 • Fizikos mokslo krypties (02P) doktorantūros studijų dalykai, įstojusiems iki 2011 m. liepos 31 d. (DOC)
 • Biologijos mokslo krypties (01B) doktorantūros studijų dalykai, įstojusiems iki 2011 m. liepos 31 d. (DOC)

 

Doktorantūros dokumentai

 

Įstojusiems nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d.:

 • Edukologijos mokslo krypties jungtinės LEU, KTU, LSU, ŠU doktorantūros reglamentas (2011-07-12) (PDF)
 • Filologijos mokslo krypties jungtinės LEU ir MRU doktorantūros reglamentas (2011-07-12) (PDF)
 • Menotyros mokslo krypties jungtinės VDU ir LEU doktorantūros reglamentas (2011) (PDF)
 • LRV doktorantūros nuostatai (2010-05-12 LRV nutarimas Nr. 561) (PDF)


Įstojusiems nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d.:

 • VPU Mokslo doktorantūros reglamentas (2010-06-21) (DOC)
 • LRV doktorantūros nuostatai (2010-05-12 LRV nutarimas Nr. 561) (PDF)

 

Įstojusiems iki 2010 m. gegužės 31 d. (galioja ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.):

 • VPU doktorantūros reglamentas (2003-03-03) (DOC)
 • LRV doktorantūros nuostatai (2002-06-14 LRV nutarimas Nr. 908) (DOC)

 

Kiti dokumentai:

 • LEU rektoriaus įsakymas Dėl LEU studijų ir mokslo elektroninių dokumentų teikimo į Lietuvos mokslų ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sisteną (eLABa) tvarkos tvirtinimo", 2014 m. liepos 18 d., Nr. 1-493 (PDF)
 • LR ŠMM įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo" pakeitimo", 2013 m. kovo 15 d., Nr. V-201 (PDF)   

 


Archyvas

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2014-08-28 10:16