MOKSLO SKYRIUS
 

Apie mus

Kontaktai

 
Adresas
Studentų g. 39, 123, 124 kab., LT-08106 Vilnius

El. paštas mokslo.skyrius@leu.ltDarbuotojai

Vedėjas
Adresas Studentų g. 39, 123 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  279 00 53
El. paštas raimundas.zaltauskas@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 276
Vyriausioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 124 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 3723
El. paštas rasa.ziburyte@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 615
Specialistas
Adresas Studentų g. 39, 123 kab.,135 kab., LT-08106 Vilnius
Telefonas (-ai) (8 5) 272 26 24
El. paštas vilius.sadauskas@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1624

 

Veiklos kryptys

 

Mokslo skyrius – administracinis padalinys, pavaldus Mokslo ir inovacijų direkcijos direktoriui.

 • Mokslo skyrius dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Universiteto strateginę mokslo ir meno politiką;
 • koordinuoja mokslinių tyrimų kryptis ir tyrimų tematikas, tematikų atnaujinimo klausimus;
 • vykdo Universiteto mokslinės ir meninės veiklos apskaitą ir analizę, teikia informaciją mokslinę ir meninę veiklą vertinančioms institucijoms;
 • dalyvauja rengiant su Universiteto moksline ir menine veikla susijusius ir šią veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • administruoja mokslo doktorantūros studijas,dalyvauja rengiant dokumentus, reglamentuojančius doktorantūros studijas ir užtikrinančius šių studijų kokybę;
 • tvarko dokumentaciją, susijusią su daktaro mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų teikimu;
 • rengia mokslo, mokymo, metodinių ir kt. leidinių leidybos planus, teikia informaciją apie reikalavimus, keliamus šiems leidiniams;
 • kuruoja publikacijų registravimą Universiteto bibliotekos duomenų bazėje;
 • renka ir skelbia informaciją apie kalendoriniais metais Universitete organizuojamus mokslo renginius;
 • kuruoja SMD ir Mokslo fondo veiklą, tvarko fondo dokumentaciją;
 • renka ir analizuoja su mokslo populiarinimu ir personalo aktyvumu susijusią informaciją, teikia pasiūlymus, būtinus šiai veiklai skatinti.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Lukaitė.