MOKSLO IR PROJEKTŲ SKYRIUS
 

Apie mus

Kontaktai

 
Adresas
Studentų g. 39, 123, 124 kab., LT-08106 Vilnius

El. paštas mokslo.skyrius@leu.ltDarbuotojai

Vedėjas
Adresas Studentų g. 39, 123 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  279 00 53
El. paštas raimundas.zaltauskas@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 276
Pavaduotoja (projektinė veikla)
Adresas Studentų g. 39, 116 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 37 24
El. paštas ramune.kasperaviciute-cerniauskiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 616
Vyriausiasis specialistas (projektinė veikla)
Adresas Studentų g. 39, 116 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 37 24
El. paštas petras.stankevicius@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 616
Vyresnioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 124 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  266 37 23
El. paštas kristina.girciene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 615

 

Veiklos kryptys

 

 • koordinuoja mokslo programų veiklą;
 • analizuoja ir informuoja akademinius padalinius apie galimybes pasinaudoti ES struktūrinių, nacionalinių, tarptautinių ir kt. fondų kvietimais gauti finansavimą moksliniams ir kt. tyrimams;
 • atlieka teikiamų paraiškų vidinį vertinimą prieš pateikiant jas išorės vertintojams;
 • įgyvendinant projektus padeda formuoti projektų vykdymo grupes bei atlika projektų administracinę priežiūrą (ši veikla apima konsultacinę pagalbą projekto vykdymo metu, siekiant užtikrinti, kad projekto įgyvendinimas atitiktų administruojančių institucijų reikalavimus);
 • konsultuoja projektų rengėjus, organizuoja projektų rengėjams mokymus bei informacinius renginius;
 • vykdo Universiteto mokslinės ir meninės, projektinės veiklos apskaitą ir analizę, teikia informaciją apie mokslinę ir meninę bei projektinę veiklą vertinančioms institucijoms;
 • dalyvauja rengiant su projektine, moksline ir menine veikla susijusius ir šią veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • administruoja mokslo doktorantūros studijas, dalyvauja rengiant dokumentus, reglamentuojančius doktorantūros studijas ir užtikrinančius šių studijų kokybę;
 • kuruoja publikacijų registravimą Universiteto bibliotekos duomenų bazėje;
 • renka ir skelbia informaciją apie kalendoriniais metais Universitete organizuojamus mokslo renginius;
 • kuruoja SMD ir Mokslo fondo veiklą, tvarko fondo dokumentaciją;
 • renka ir analizuoja su mokslo populiarinimu ir personalo aktyvumu susijusią informaciją, teikia pasiūlymus, būtinus šiai veiklai skatinti.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Raimundas Žaltauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė.