MOKSLO IR INOVACIJŲ DIREKCIJA
 

Kvietimai teikti paraiškas

Paskelbti kvietimai

 

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas „Nordplus Nordic Language“ paprogramei (Paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 5 d. (parengiamiesiems vizitams) ir iki 2018 m. vasario 1 d. (projektams))

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti 2018 metais (Paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 12 d.)

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams 2018 m. finansuoti (Paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 5 d.)

Skelbiamas 2018 m. kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkursas (Paraiškos priimamos ki 2017 m. gruodžio 8 d. (įskaitytinai))

Paskelbtas 2018 m. programos „Erasmus+" programos vadovas ir kvietimas teikti paraiškas (Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 1 d. 13 val.)

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 02 Nr. 01.2.2-MITA-K-702-02 (Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 28 d.)

Trečias kvietimas teikti trumpąsias paraiškas reikminių tyrimų projektams (Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 24 d.)

BiodivERsA programos Belmonto Forumo bendras 2017-2018 m. kvietimas (Paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 1 d.)

2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Lenkijos finansinės schemos DAINA projektams vykdyti (Paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 15 d.)

Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro kvietimas dalyvauti konkurse (Paraiškos priimamos iki 2017-10-16 ir iki 2018-03-15.)

JPI „Kultūros paveldas“ programos „Besikeičianti aplinka“ kvietimas teikti paraiškas (Paraiškos anglų kalba priimamos iki 2017 m. lapkričio 30 dienos 14 val. (Centrinės Europos laiku - CET).)

 

 

Planuojami kvietimai

Lietuvos mokslo tarybos planuojamų kvietimų kalendorinis  planas.

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Salomėja Lukaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Lukaitė. Informacija atnaujinta: 2017-11-20 10:46