MOKSLO IR INOVACIJŲ DIREKCIJA
 

Kvietimai teikti paraiškas

Paskelbti kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą (iki 2016 m. gegužės 23 d. 16 val.).

Kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2018 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Gerovės visuomenė“ (iki 2016 m. gegužės 25 d. 16 val.)

Kvietimas teikti paraiškas programos M-ERA.NET 2016 metų kvietimui (iki 2016 m. birželio 14 d. 12 val. (Briuselio laiku))

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti (iki 2016 m. gegužės 31 d. 17 val.)

Kvietimas teikti paraiškas pagal l Lietuvos–Baltarusijos programą 2016 m. (2016 m. balandžio 29 d. 15 val.)

Kvietimas teikti paraiškas 2016–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą „Sveikas senėjimas“ (iki 2016 m. balandžio 29 d.).

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“ (iki 2016 m gegužės 16 d.).

Kvietimas nuolatos teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose. Patvirtinta 40 naujų COST programos veiklųDalyvavimo taisyklės.

Kvietimas teikti narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje planus (priimami nuolatos).

MITA kvietimas kreiptis dėl paramos kelionėms į tarptautinių programų 7BP, EUREKA, EUROSTARS ir Europos technologijų platformų renginius.

 

Planuojami kvietimai

Nacionalinių mokslo programų „Gerovės visuomenė“ ir „Sveikas senėjimas“ kvietimai planuojami paskelbti 2016 m. II ketvirtyje, Valstybės užsakomųjų reikminių tyrimų kvietimas numatytas 2016 m. I ketvirtyje, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos programos ir Mokslininkų grupių projektų kvietimas numatytas 2016 m. III ketvirtyje.

Lietuvos–Baltarusijos programos kvietimas – 2016 m. I ketvirtyje; Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa ir Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“ kvietimai numatomi 2016 II ketvirtyje. Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti – 2016 m. II-III ketvirčiuose.

Lietuvos mokslo tarybos planuojamų kvietimų kalendorinis  planas.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Salomėja Lukaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Lukaitė. Informacija atnaujinta: 2016-04-25 09:41