MOKSLO IR INOVACIJŲ DIREKCIJA
 

Apie mus

Kontaktai

 

Adresas Studentų g. 39,
LT-08106, Vilnius
El. paštas mid.direkcija@leu.lt

 

Direkcijos padaliniai

 

 

 

 

 

Veiklos kryptys

 

    Direkcijos paskirtis – vykdyti Universiteto statuto, Universiteto strateginio plano apibrėžtus tikslus mokslo (meno), projektinėje ir leidybos srityse.

 

    Direkcijos tikslas – užtikrinti Universitete vykdomos mokslo (meno), projektų ir leidybos veiklos organizavimą ir kokybę.

 

    Direkcijos uždaviniai:

  1. Organizuoti ir administruoti Universiteto mokslo ir meno veiklą, doktorantūros ir podoktarantūros studijas;
  2. Palaikyti ryšius su nacionalinėmis ir tarptautinėmis mokslo (meno) tyrimų institucijomis, fondais bei partneriais;
  3. Užtikrinti informacijos sklaidą apie universiteto mokslo (meno) veiklos rezultatus, atliekamus tyrimus, mokslininkų bei tyrėjų pasiekimus;
  4. Pritraukti įvairių fondų ar kitų Lietuvos ir tarptautinių organizacijų lėšas;
  5. Kaupti, sisteminti ir platinti informaciją apie galimus finansavimo šaltinius Universiteto projektams;
  6. Vykdyti Universiteto mokslo programų, projektų stebėseną;
  7. Vykdyti studijų, mokslo ir švietimo bei ugdymo leidinių leidybą.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė.