INFRASTRUKTŪROS DIREKCIJA
 

Tamašiavos mokymo bazė

Darbuotojai

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Felicija Drungilienė.