INFRASTRUKTŪROS DIREKCIJA
 

Informacija studentams

 

Apgyvendinimas bendrabučiuose 2017 – 2018 m. m. (DOCX)

INFORMACIJA STUDENTAMS NORINTIEMS GYVENTI BENDRABUTYJE  2017 – 2018 m.m.  (DOCX)

Preliminarus sąrašas studentų, kurie gyvens LEU bendrabučiuose nuo 2017-09-01 (DOCX)

 

Apgyvendinimo bendrabučiuose tvarka (DOC).
Apgyvendinimo tvarka ištęstinių studijų studentams (DOC).
Prašymas rezervuoti vietą bendrabutyje išęstinių studijų studentams (DOC).
Bendrabučio vietos skyrimas - prašymas (DOC).
Asmens informacinis lapelis (DOC).

Informacija LEU bendrabučiuose gyvenantiems studentams

Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės (DOC). Taisyklių pakeitimai ir papildymai, 2011 m. kovo 18 d., Nr. 1-416 (DOC).
Bendrabučių nuostatai studentams (DOC).
LEU bendrabučių kompiuterinio tinklo naudojimosi ir administravimo taisyklės (DOC).
Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (DOC).
Nuomos sutarties nutraukimas (DOC).
Įnašo dalies grąžinimas studentams išvykstant (DOC).
Prašymas sumažinti mokestį už bendrabutį išvykus į praktiką (DOC).

 

Kainos

Informacija apie mokėjimus - šiame dokumente (DOC).

Eilinės įmokos, ne mažiau dviejų mėnesių mokesčio už bendrabutį dydžio, mokamos iki spalio, gruodžio, vasario ir balandžio 20 d. į nurodytą universiteto sąskaitą, gyvenantiems kambaryje po vieną – nustatyto dydžio eilinės įmokos mokamos kas mėnesį.
Rektoriaus įsakymas „Dėl mokesčių už bendrabutį laikinai apgyvendintiems studentams“, 2015 m. birželio 30 d. Nr. 1 - 373 (DOC).
Mokėjimo už bendrabutį rekvizitai studentams (DOC).
Užstato kvitas (XLS).

 

Bendrabučių kontaktai

Bendr. skyriaus vedėja

Dalia Visockienė

Telefonas (-ai) (85) 2790026
El. paštas dalia.visockiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1271

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Dalia Visockienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasys Kasiliauskas. Informacija atnaujinta: 2017-09-13 11:17