INFRASTRUKTŪROS DIREKCIJA
 

Informacija darbuotojams

Informacija apie laisvas vietas


Šiuo metu yra darbuotojams laisvų kambarių D. Poškos g. 18. Kreiptis pas Dalią Visockienę ( tel. (8 5) 279 00 26, vidaus telefonas 1271, el.paštas dalia.visockiene@leu.lt , I bendrabutis 119 kab.).

Darbuotojai, pageidaujantys apsigyventi bendrabučiuose, turi kreiptis į Ūkio direktorių (Centr. Rūmai 223 kab., arba į bendrabučių skyriaus vedėją Dalią Visockienę ( tel. (8 5) 279 00 26, vidaus telefonas 1271, el.paštas dalia.visockiene@leu.lt , I bendrabutis 119 kab.)

Informacija norintiems apsigyventi LEU bendrabučiuose darbuotojams

Rektoriaus įsakymas „LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ DARBUOTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS", 2014 m. spalio 27 d., Nr. 53 (DOC).

Kainos

Tarybos nutarimas  „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo sąlygų ir nuomos kainų tvirtinimo“, 2014 m. spalio 27 d., Nr. 54 (PDF).

 

Kontaktai

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Dalia Visockienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasys Kasiliauskas. Informacija atnaujinta: 2016-02-18 10:56