INFRASTRUKTŪROS DIREKCIJA
 

Dažnai užduodami klausimai

Klausimų: (8)
s

Kaip gauti vietą bendrabutyje?

Norintys gyventi bendrabutyje prašymus pristato Lietuvos edukologijos universiteto dekanatų/institutų vietų skyrimo komisijoms. Gyvenamos vietos skyrimas įteisinamas įsakymu. Paskirta vieta rezervuojama: nuo pakyrimo kitiems mokslo metams datos iki rugsėjo 7 d., (negalintys iki nurodyto laiko apsigyventi dėl pateisinamos priežasties, bendrabučių valdytoją informuoja raštu) ir 7 darbo dienas nuo paskirtos apsigyventi datos mokslo metų eigoje.
Kitų mokyklų studentai iki rugpjūčio 15 d. pateikia prašymus dėl gyvenamos vietos skyrimo ir pažymas apie studijas bendrabučių valdytojui (elena.kelminskiene@leu.lt). Apsigyvenant turėti: asmens dokumentą, 2 dokumentines fotonuotraukas, išankstinio mokėjimo  ir vietos rezervavimo kvitus, užpildytą asmens informacinį lapelį. Neatvykus per nustatytą laiką, vietos skyrimas bendrabutyje netenka galios.

Atnaujinta 2013-09-05

Ar galima pasirinkti su kuo nori gyventi kambaryje?

Galima. Rašant prašymą skirstymo komisijai pažymėti norinčio kartu gyventi LEU studento vardą, pavardę, fakultetą, kursą ir būsimo kambario draugo fakulteto sutikimą skirti vietą jūsų fakulteto studentui.

Atnaujinta 2013-09-05

Kokie yra LEU bendrabučiai?

Bendrabučiai priklauso Lietuvos edukologijos universitetui ir yra išlaikomi iš studentų mokesčio, gaunamo už naudojimąsi bendrabučiais, ir iš biudžetinių lėšų.
I bendrabutis (Studentų g. 41) –  koridorinė sistema. Kambariai – triviečiai (apgyvendinama po du studentus). Patogumai – virtuvė,  dvi prausyklos ir tualetai aukšte, o dušai – vaikinams ir merginoms rūsio patalpose. Įrengta savitarnos skalbimo mašina. Bendrabutis pritaikytas gyventi judėjimo negalią turintiems studentams. Internetas.
III, IV bendrabučiai (Studentų g. 45, 47) – koridorinė sistema. Kambariai – triviečiai (apgyvendinama po du studentus). Patogumai – dvi virtuvės, dvi prausyklos ir tualetai  – aukšte, dušai- vaikinams ir merginoms rūsio patalpose, savitarnos skalbimo mašinos. III bendrabutyje įrengtos kopijavimo paslaugos. Internetas.
VII bendrabutis (Vivulskio g. 36) – blokų sistema, t.y. bloke yra du kambariai – dvivietis ir trivietis. Vienam blokui skiriama WC, praustuvė ir dušas. Virtuvė – bendra aukštui. Internetas.
VIII bendrabutis (Švitrigailos g. 4) –  koridorinė sistema. Kambariai – dviviečiai. Kambariuose yra praustuvai. Du tualetai, prausyklos, dvi virtuvės- aukšte, dušai – rūsio patalpose. Bendro naudojimo patalpos naujai suremontuotos. Įrengta savitarnos skalbimo mašina, kopijavimo paslaugos studentų patogumui. Internetas.

Atnaujinta 2013-09-05

Ar yra šeimyninis bendrabutis?

Nėra, bet, vadovaujantis „Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklėmis“ ir vietų bendrabučiuose skyrimo tvarkos aprašu, bendrabutyje gali būti apgyvendinamos studentų šeimos, nesusituokę asmenys, pateikę tėvų sutikimą ir pažymą iš būsimos santuokos įregistravimo vietos. Kambarys skiriamas mokslo metų laikotarpiui. Prašymus dėl šeimyninio kambario skyrimo pateikti bendrabučių valdytojui.

Atnaujinta 2013-09-05

Kas tvarko bendrabučių kambarius?

Bendrabučių kambarius ir blokuose esančius praustuvus, tualetus, dušus tvarko patys gyventojai, o bendro naudojimo patalpas – etatiniai bendrabučių darbuotojai.

Atnaujinta 2013-09-05

Kokius daiktus pasiimti į bendrabutį?

Pirmiausia pasiimti būtiniausios reikmės daiktus. Kambaryje bus stalas, lova, spinta. Patalynę galima turėti savo, bet galima naudotis ir bendrabučio.

Atnaujinta 2013-09-05

Koks mokestis už bendrabutį?

Mokestis priklauso nuo kambario gyventojų skaičiaus, pragyventų per mėnesį dienų skaičiaus. Yra sumokama nustatytais terminais išankstinė įmoka, iš jos kas mėnesį išskaičiuojama nustatyta įmoka mėnesiui.

Atnaujinta 2013-09-05

Už ką ir kokias galiu gauti nuobaudas?

Studentams, pažeidusiems bendrabučių vidaus tvarkos taisykles ar kitus bendrabučių veiklą reglamentuojančius dokumentus, skiriamas įspėjimas. Nusižengus antrą kartą, studentas, Rektoriaus įsakymu šalinamas iš bendrabučio.

Atnaujinta 2013-09-05
Klauskite
 
Vardas
El. paštas
Kategorijos
Klausimas
Dokumentas
secimg
 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Dalia Visockienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasys Kasiliauskas.