INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS
 

AIS

Internetinėmis technologijomis paremta informacijos sistema suteikia prieigą fakultetų dekanatams, kitoms universiteto tarnyboms, dėstytojams bei studentams.


Informacijos sistema apima šias veiklos sritis:

 • studijų programų ir modulių administravimą;
 • studentų įrašų administravimą;
 • dėstytojų pedagoginės veiklos planavimą ir administravimą.

 

Studijų programų ir modulių administravimo posistemė suteikia šias galimybes:
 • įvesti išsamią informaciją apie mokyklos teikiamas studijų programas;
 • įvesti išsamią informaciją apie studijų programų modulius;
 • pateikti informaciją apie programas ir modulius reikalingą savianalizei ir vidiniam vertinimui, organizacijos mokymo paslaugų pristatymui;
 • pateikti informaciją reikalingą studijų modulių atestavimui;
 • pateikti studijų programos ir ją sudarančių studijų modulių informaciją lietuvių ir anglų kalbomis reikalingą išorinei nacionalinei ir tarptautinei studijų programų ekspertizei, Švietimo ir mokslo ministerijai, Mokslo tarybai, Studijų kokybės vertinimo centrui ir pan.

 

Studentų administravimo posistemė suteikia šias galimybes:
 • registruoti naujus studentus;
 • keisti studentų informaciją remiantis įsakymais;
 • ruošti akademines pažymas;
 • sudaryti studijų planus studentams;
 • rengti žiniaraščius studentų įvertinimų registravimui/registruoti įvertinimus žiniaraščiuose;
 • skaičiuoti studentų mokymosi rodiklius;
 • registruoti baigiamųjų darbų rezultatus;
 • ruošti diplomus ir diplomo priedėlius.

 

Dėstytojų pedagoginės veiklos planavimo ir administravimo posistemė suteikia šias galimybes:

 • parengti bendrą organizacijos pedagoginės veiklos planą;
 • paskirstyti organizacijos planuojamą veiklą organizacijos darbuotojams;
 • pateikti informaciją, reikalingą pedagogams atestuoti.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Jonas Mikašauskas. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Jonas Mikašauskas. Informacija atnaujinta: 2017-10-04 22:39