AKADEMINIŲ REIKALŲ DIREKCIJA
 

Apie mus

Kontaktai

 

Adresas Studentų g. 39, 102 kab.
LT-08106, Vilnius
Telefonas (8 5)  279 00 36
El. paštas studijos@leu.lt

Vidaus telefonas 1 272

                 

        Direkcijos padaliniai

 

 

 

 

Darbuotojai

 

Direktorė
Adresas Studentų g. 39, LT-08106, Vilnius, 119 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  272 22 46
El. paštas rasa.matoniene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 746

 

Veiklos kryptys
 

     Direkcijos paskirtis – vykdyti Universiteto statuto, Universiteto raidos ir strateginių planų apibrėžtus tikslus pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijų veikloje.

       Direkcijos tikslas – užtikrinti Universitete vykdomų pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopos studijų pakopų visų studijų formų organizavimą ir kokybę.

        Direkcijos uždaviniai:

  1. rengti ir įgyvendinti Universiteto politiką studijų klausimais;
  2. vykdyti studijų stebėseną, analizę ir apskaitą;
  3. koordinuoti studijų organizavimą ir vykdymą;
  4. teikti metodinę pagalbą studijas vykdantiems Universiteto padaliniams;
  5. organizuoti, koordinuoti, analizuoti, vertinti ir tobulinti kokybės užtikrinimo veiklą;
  6. konsultuoti Universiteto studentus karjeros klausimais.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rasa Matonienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ksenija Banuševičienė.