STUDIJŲ RINKODAROS IR KARJEROS SKYRIUS
 

Projektai

Projekto pavadinimas. Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas.

Vienas iš projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ tikslų yra organizuoti aukštųjų mokyklų studentams ugdymo karjerai mokymus.

Mokymai vyksta pagal studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo programą:

„Asmeninės karjeros valdymas“;

 1.  „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“;
 2.  „Asmeninės karjeros valdymo gebėjimų lavinimas“.

 „Asmeninės karjeros valdymo“ mokymai

 Mokymų tikslas - suteikti studentams bendrąsias (bazines) žinias apie asmeninės karjeros ypatumus ir sąsajas su kitomis gyvenimo sritimis, lavinti karjeros valdymo gebėjimus bei formuoti asmeninės karjeros valdymui reikalingas nuostatas.

 Mokymus sudaro 13 temų:

 1. Pasaulio pokyčiai šiandien ir jų įtaka karjerai;
 2. Karjeros planavimas;
 3. Savęs pažinimas ir karjera;
 4. Karjeros informacijos samprata;
 5. Karjeros galimybių tyrinėjimas;
 6. Karjera individo gyvenimo kontekste;
 7. Karjeros vizija;
 8. Karjeros sprendimų priėmimas;
 9. Pinigai ir karjera;
 10. Mokymasis ir karjera;
 11. Strateginė darbo paieška;
 12. Įsitvirtinimas darbe;
 13. Karjeros pokyčiai.

Mokymų struktūra: 13 temų, iš jų 3 temos po 4 val., 10 temų po 2 val.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Justinas Monkevičius. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2013-10-31 15:41