STUDIJŲ RINKODAROS IR KARJEROS SKYRIUS
 

Mūsų veikla

 


Š.m. spalio 24 d. LEU studentai dalyvavo viešoje paskaitoje "Darbo paieškos būdai", kurią skaitė Vilniaus teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Remeikytė. Paskaitos metu studentai buvo supažindinti su efektyviausiais darbo paieškos būdais, taip pat jiems buvo papasakota kaip "teisingai" parengti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką bei tinkamai prisistatyti darbdaviui pokalbio metu. Studentai atliko interesų profilio testą, kuris suteikė jiems galimybę palyginti ar jų interesai atitinka specialybę, kurią studijuoja.


2017 m. spalio 19 d. Lietuvos edukologijos universiteto oranžerijoje lankėsi Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazistai. Vėliau jie buvo pakviesti į Studijų rinkodaros ir karjeros skyrių, kuriame jiems buvo papasakota apie Universitetą ir karjeros galimybes po mokyklos baigimo.


  LEU atstovai dalyvavo konferencijoje "Tavo sėkmės kelias"

 

2016 m. vasario 18 d. LEU Studijų rinkodaros ir karjeros skyriaus vedėjas Justinas Monkevičius ir Lituanistikos fakulteto studentė Kotryna Kinertaitė dalyvavo Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vykusioje konferencijoje „Tavo sėkmės kelias“. Ukmergės, Širvintų, Kėdainių, Jonavos, Anykščių, Molėtų, Panevėžio rajonų bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai buvo supažindinti su studijų galimybėmis Lietuvos edukologijos universitete, atsakyta į jiems rūpimus klausimus ir pristatyta „Jaunojo pedagogo akademija“.

 


 


 

 

 

 


 

 

 


Kviečiame į sveikatos ugdymo stovyklą/mokyklą

Sausio 20-26 d. Vilniuje bus organizuojama sveikatos ugdymo mokykla, kartu su Lietuvos sveikuolių sąjunga. Jos metu žmonės  bus skatinami domėtis sveika gyvensena, keisti savo įpročius, ieškoti vidinės energijos

pozityvių panaudojimo būdų.
 

 


 

 


 

 


 

 


 

Daugiau info čia: http://www.superstudijos.lt/?p=2683


 

 

Šių metų rugsėjo - lapkričio mėnesiais vykdome "Asmeninės karjeros valdymo" mokymus. Paklausėme studentų, kas jiems yra Studijų rinkodaros ir karjeros skyrius po mokymų? Štai keletas jų atsiliepimų:


 

Misija – aktyviai dalyvauti įgyvendinant Universiteto strategines veiklas, inicijuojant ir plėtojant  studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos sistemą Universitete.

 

Pagrindinis tikslas – siekti, kad studentams, absolventams ir dėstytojams būtų sukurta gerai funkcionuojanti inovacijomis grindžiama modernių paslaugų sistema karjeros valdymo srityje. Aktyviai bendradarbiauti su darbdaviais Universiteto ir darbo rinkos bendrų interesų sandūros srityse.

 

Veiklos kryptys:

  • Teikti studentams ir dėstytojams įvairių formų individualias ir kolektyvines paslaugas karjeros konsultavimo, informavimo ir ugdymo karjerai klausimais.
  • Plėtoti studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelius.
  • Steigti mobilias mokslininkų grupes taikomiesiems probleminiams tyrimams vykdyti karjeros valdymo srityje.
  • Užtikrinti karjeros vadybos specialistų kompetencijas, reikalingas inovacijoms diegti, ir jų pagrindu tobulinti studijų kokybę ir dukacinių priemonių rengimą.
  • Inicijuoti projektus pagal nacionalines ir tarptautines programas, skatinančias plėsti ir modernizuoti paslaugų studentams sistemą karjeros valdymo srityje.
  • Bendradarbiauti su darbdaviais Universiteto ir darbo rinkos bendrų interesų sandūros srityse. 
  • Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, sprendžiančiomis studentų karjeros klausimus.
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Justinas Monkevičius. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2018-04-18 09:32