STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Studijos ir praktika užsienyje

Erasmus studijos

 

     Erasmus mobilumas studijoms – tai galimybė studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitoje šalyje, dalyvaujančioje Mokymosi visą gyvenimą programoje. Minėta veikla leidžia pasisemti studijų, kalbos ir kultūrinių žinių, skatina institucijų bendradarbiavimą ir praturtina studentus priimančių institucijų švietimo aplinką, leidžia plėsti patirties užsienyje pasisėmusių būsimų specialistų bazę, palengvina kreditų perkėlimą ir studijų užsienyje pripažinimą, taikant Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) arba atitinkamą kreditų sistemą.

 

     Atranka Erasmus studijoms

 

   Konkursas studijoms užsienyje pagal Erasmus programą, kurį organizuoja universiteto Tarptautinių ryšių skyrius, yra skelbiamas kiekvienų metų kovo mėnesį, o papildomas konkursas - rugsėjo mėnesį.

 

     Atrankoje Erasmus studijoms gali dalyvauti:

  • Universiteto bakalauro nuolatinių ir ištęstinių  studijų  studentai;
  • Universiteto magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai;
  • Universiteto doktorantai, pateikę mokslinio darbo vadovo ir katedros vedėjo sutikimus.

 

     Studentai, teikiantys paraišką atrankai Erasmus studijoms, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • neturėti akademinių skolų;
  • studijų rezultatų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7 balai;
  • mokėti užsienio kalbą, kuria planuoja studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje.

 

     Norintys dalyvauti konkurse, iki nurodytos datos Tarptautinių ryšių skyriui privalo pateikti šiuos  dokumentus: 

  • Paraiškos anketą (DOC), patvirtintą atitinkamo fakulteto / instituto mainų koordinatoriaus;
  • Studijų knygelės kopiją;
  • Studento pažymėjimo kopiją;
  • Papildomus dokumentus (rekomendacijas, papildomai išklausytų kursų sertifikatų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ir panašiai).


     Atranka vyksta dviem etapais: pirmas etapas – užsienio kalbos egzaminas raštu, antras etapas – motyvacinis pokalbis užsienio kalba. Atrankos dalyviai, nedalyvavę užsienio kalbos egzamine raštu  ar / ir motyvaciniame pokalbyje arba gavę mažesnį nei 6 balų įvertinimą  iš užsienio kalbos egzamino raštu ar / ir motyvacinio pokalbio, atrankos konkurse toliau  nedalyvauja.

 

       Daugiau informacijos apie Erasmus studijas rasite Tarptautinių ryšių skyriaus interneto tinklapyje.

 

                 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2014-02-24 13:03