STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Perkvalifikavimo studijų programos

Į perkvalifikavimo studijas yra priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

 1. Priėmimo datos ir terminai į perkvalifikavimo studijas nustatomi Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto direktoriaus įsakymu.
 2. Studijuojantys PKTI moka visą studijų kainą, patvirtintą VPU senato nutarimu.
 3. Stojantieji į užsienio kalbų perkvalifikavimo studijas laiko testą.
 4. Baigusiems studijas suteikiamas bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis arba kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija.
 5. PKTI vykdo ir laipsnio nesuteikiančias programas, baigusiems suteikiama profesinė kvalifikacija.

  Perkvalifikavimo studijos

                                             • Anglų filologijos perkvalifikavimo studijų programa*

                                             • Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos ikimokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulis*

                                             • Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa*

                                             • Pedagoginių studijų modulis*

                                             • Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programos rusų  filologijos pedagogikos modulis*

                                             • Socialinio darbo modulis

  * Grupės Kaune

   

  Papildomą informaciją teikia

  Lietuvos edukologijos universiteto

  Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas

  Telefonas: (8 5)  263 60 02

  El. paštas: milda.vakarinaite@leu.lt

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rasa Matonienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ksenija Banuševičienė. Informacija atnaujinta: 2013-12-06 15:47