STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Nuotolinių studijų programos

     Nuotolinės studijos LEU - tai puiki galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje) studijoms Vilniuje.

     Studijuojant nuotoliniu būdu studijų programa savo apimtimi ir turiniu niekuo nesiskiria nuo kitų studijų organizavimo būdų (nuolatinės, ištęstinės studijos) ir teikia tokias pačias kompetencijas. Tai studijų organizavimo būdas pagal tas pačias akredituotas studijų programas, todėl įgyjamas diplomas yra lygiavertis.

  

Nuotolinės studijos Lietuvos edukologijos universitete

Tai puiki galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje) studijoms Vilniuje. Studijuojant nuotoliniu būdu studijų programa savo apimtimi ir turiniu niekuo nesiskiria nuo kitų studijų organizavimo būdų (nuolatinės, ištęstinės studijos) ir teikia tokias pačias kompetencijas. Tai studijų organizavimo būdas pagal tas pačias akredituotas studijų programas su lygiaverčiu joms diplomu. 

Stojimas vyksta tokia pačia tvarka kaip ir nuolatinėse studijose, tačiau jei pretenduojama į valstybės finansuojamą vietą reikia atvykti laikyti motyvacinio testo, kurio datos būna paskelbtos lamabpo svetainėje, kurioje registruojasi visi norisntys studijuoti, o taip pat ir mūsų universiteto tinklapyje.
Informacija apie pagrindinius priėmimo etapus ir datas pateikiama šiuo adresu - http://leu.lt/lt/stojantiesiems/stoj_bakalauro_studijos/bak_priemimo_salygos/bak_priemimo_etapai.html,
šiuo adresu taip pat pateikiami ir reikalingi stojimui dokumentai, bei mokėjimo rekvizitai įforminant stojimą.
 

GEOGRAFIJOS BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMA

 

Daugiau kaip 70 metų Lietuvos edukologijos universitete rengiami geografijos specialistai. Tai seniausia, gilių tradicijų geografų rengimo kalvė Lietuvoje. Geografų diplomus yra gavę daugiau kaip 4000 universiteto absolventų.

 

Nuotolinių studijų mokymosi trukmė - 4 metai

Studijų programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija. Tai vienintelė tokia universali geografijos studijų programa Lietuvoje.

 

Jūs studijuosite:

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: Specialybės užsienio kalbą, Ekonominę statistiką,

Didaktiką ir hodegetiką, Ugdymo sistemas, Raidos edukacinę psichologiją, Filosofiją, Ekonomiką.

Bendrųjų pagrindų dalykus: Lietuvos gamtinę ir visuomeninę geografiją, geomorfologiją, kartografiją, visuomeninę geografiją, gyventojų ir gyvenviečių geografiją, žemynų ir vandenynų geografiją, pasaulio ūkio šakų geografiją, geografijos didaktiką.

Alternatyviai pasirenkamus kursus: Vilniaus miesto geografiją, Lietuvos istorinę geografiją, religijų ir kultūrų geografiją, ekologinį turizmą, Geografijos atradimų istoriją,Kraštovaizdžio geografijos pagrindus, Komunikacijų geografiją.

Atliksite įdomias geologijos, biogeografijos, meteorologijos ir hidrologijos, kraštotyros ir turizmo, gyventojų ir gyvenviečių geografijos praktikas.

 

Turizmo vadyba

Studijuojant geografijos bakalaurą nuotoliniu būdu yra galimybė mokytis Turizmo vadybą. Mokomasi turizmo vadybos, planavimo, teisinių pagrindų, marketingo, turizmo teorijos ir strategijos. Susipažįstama su istoriniu kultūriniu paveldu, ekskursijų ruošimu ir vedimu, atliekama praktika turizmo agentūrose. Išklausius keletą teorinių kursų, susijusių su Lietuvos istorija ir architektūra, pravedus praktinę gido reikalavimus atitinkančią ekskursiją, papildomai galima įgyti gido kvalifikaciją.

Sėkmingai įvykdę Turizmo vadybos šakos ir gidų ruošimo programas absolventai gauna Antros kategorijos gido, Turizmo vadybininko, kelionių vadovo pažymėjimus, AMADEUS sertifikatą.

 

Karjera

Geografijos studijos – kompleksinis ir integruotas mokymas, kuris apima gamtos ir socialinių humanitarinių mokslų studijas. Įgytas platus specialisto akiratis leidžia jam prasmingai suvokti sparčius dabartinio dinamiško pasaulio pokyčius, o išugdytas studijų metais integruotas požiūris leidžia absolventams surasti vietą gyvenime ir sėkmingai kopti karjeros laiptais įvairiose srityse: gamtos apsaugos, teritorinio planavimo ir valdymo įstaigose, politinėse struktūrose, turizmo įmonėse, dirbti geografijos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, kolegijose, tęsti mokslus geografijos ir kitose magistrantūros studijose.

 

KONTAKTAI:

Geografai rengiami LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, Geografijos ir turizmo katedroje

Studentų g. 39 LT – 08106, Vilnius

Telefonai: +370 5 2790621, +370 5 2734862

Elektroninis paštas: geografijos.katedra@leu.lt, jolanta.butkute@leu.lt

Skype: LEU.GEOGRAFIJA

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2017-02-28 13:29