STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Universiteto siūlomi pasirenkami dalykai

Studentų, klausančių universiteto pasirenkamuosius dalykus 2017-2018 m. m. pavasario semestre, sąrašas

(XLSX atnaujinta 2017-12-18)


 

Pasirenkamųjų dalykų 2017-2018 m. m. pavasario semestrui tvarkaraštis (XLSX atnaujinta 2018-01-15)


 Lietuvos edukologijos universiteto pasirenkamųjų dalykų organizavimo tvarkos aprašas (PDF)

 

Universiteto siūlomų pasirenkamųjų dalykų sąrašas 2017–2018 m. m. 

 

Studijų dalykas

Rudens semestras

Pavasario

semestras

Dėstytojas

Fakultetas / skyrius

Neverbalinė komunikacija

+

+

prof. dr. G. Kundrotas

HUF

Fizinis ugdymas ir rekreacija (Judrieji ir sporto žaidimai, šiaurietiškas ėjimas, aerobika, bendras fizinis rengimas)

+

+

Judrieji ir sporto žaidimai - lekt. dr. D. Gražulis

SSF

+

+

Šiaurietiškas ėjimas – lekt. R. Paulauskienė

SSF

+ +

Aerobika - lekt. L. Mikutienė

SSF

+ + Bendras fizinis rengimas  – asist. R. Mizeras  SSF

Šeimos etika ir lytiškumo ugdymas

+

+

doc. dr. S. Ustilaitė

SSF

Pozityvioji tėvystė

+

doc. dr. S. Burvytė

SEF

Aktyvaus pilietiškumo ugdymas

+

 +

prof. dr. I. Zaleskienė, dokt. J. Norvaišaitė

SEF

Edukacinė fotografija

+

+

doc. V. Grigas

SEF

Įdomioji Lietuvos istorija

+

+

doc. dr. D. Karvelis, doc. dr. M. Tamošaitis

HUF

Europos Sąjungos istorija

 +

 

prof. dr. V. Pukienė

HUF

Vilniaus muziejai ir jų edukacinės programos

  +

prof. dr. V. Pukienė

HUF

 

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (-is)

 

 +  lekt. L. Andziulienė HUF 

Užsienio kalbos (rusųšvedų, vokiečių, prancūzų, turkų, lenkų, italų, kinų)

+

+

Italų - doc. dr. G. Vanagaitė

HUF

Lenkų – doc. dr. K. Syrnicka

 

HUF

Rusų – doc. dr. G. Petkevič

 

HUF

Vokiečių – doc. dr. S. Girdenienė

 

HUF

Prancūzų – asist. K. Banuševičienė

 

HUF

Turkų – lekt. Ishak Akay, Sumeyye Aydemir

 

HUF

Švedų kalba - prof. dr. S. Radzevičienė

HUF

Kinų kalba - Ziyan Wang

HUF

Menas ir socialinė įtrauktis 

+

+

doc. dr. V. Aleksienė

SEF

Kūrybiškumo ugdymo metodai 

 +

+

lekt. dr. L. Labanauskas

SEF

Jaunimo sociologija

 +

+

lekt. G.  Bužinskas

SEF

Verslumas ir savisamda 

+

+

doc. R. Jasinavičius

SEF

Projektų valdymas

+

+

doc. dr. R. Stankaitis

SEF

Paauglio psichologija

+

+

doc. dr. V. Rimkevičienė

UMF

Konfliktų sprendimo psichologija

+

+

lekt. D. Račelytė

UMF

Viešojo kalbėjimo ugdymas teatriniais metodais 

+

+

doc. V. Kontrimas

UMF

Vaizdinių mokymo priemonių kūrimo pagrindai

+

+

asist. B.Vitytė

UMF

Savanorystė. Savanoriška veikla

+

+

doc. dr. A. Kaušylienė

UMF

Meno istorija + + doc. dr. D. Karatajienė UMF
Neformaliojo ugdymo(si) ir kūrybiškumo sintezė dirbant su jaunimu  + + lekt. J. Sidabrienė UMF
Specialioji pedagogika + + doc. dr. A. Galkienė UMF
Vaikų žaidimas raidos ir ugdymo(si)  procese + +

doc. M.Brėdikytė,

dr. M. Skerytė-Kazlauskienė,

dr. A. Brandišauskienė, mgs. Sujetaitė-Volungevičienė

UMF
Įtraukioji pedagogika (nuotolinis kursas) / Inclusive pedagogy and educational aspects (distance course)

 

+ +

Mokslininkai iš 4 Europos universitetų: Laplandijos universitetas (Suomija), Vienos pedagoginis universitetas (Austrija), Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija), Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva).

 

Koordinuojantis dėstytojas asist. Agnė Jušekvičienė

UMF 
Sąveika ir bendravimas mokyklų bendruomenėse (nuotolinis kursas) / Interaction and collaboration in school communities: socio-psychological and social aspects (distance course)  +  + Mokslininkai iš 4 Europos universitetų: Laplandijos universitetas (Suomija), Vienos pedagoginis universitetas (Austrija), Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija), Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva).

 

Koordinuojantis dėstytojas asist. Agnė Jušekvičienė

UMF 

Gamtamokslinė pasaulio samprata

+

+

prof. habil. dr. J. R. Stonis, doc. dr. A. Diškus

GMTF

Fitodizainas

+

+

Lekt. dr. I. Kepalienė

GMTF

Žmogaus prigimties evoliucija

+

doc. dr. D. Dapkus

GMTF

Internetinių žemėlapių kūrimas

+

+

lekt. Marijus Pileckas

GMTF

Kompiuterinės grafikos taikymai 

 +

+

lekt. G. Čechamirienė

 

GMTF

Visata ir jos raida

 +

+

doc. dr. R. Lazauskaitė

GMTF

Meno terapija

+

+

lekt. L.Ringelienė

GMTF

Saugaus eismo pagrindai

 +  +  doc. dr. R. Bareikis  GMTF 

Lithuanian Language for Foreign Students

+

+

asist. V. Leonavičienė

HUF

Bendravimo su darbdaviu strategijos

+

lekt. dr. V. Karaciejūtė

HUF

Liaudiško šokio, dainavimo ir muzikavimo studija

+

+

Asist. R. Čyplytė, doc. dr.  V. Tavoras,  dr. J. Kisielytė Sadauskienė, E. Narmontienė,  A. Jedemskij

Kultūros centras

 Azerbaidžano multikultūrizmas / Azerbaijani Multiculturalism

   + prof. dr. Afsana Mammadova Tarptautinių ryšių skyrius 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rasa Matonienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ksenija Banuševičienė. Informacija atnaujinta: 2018-01-15 15:41