STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Universiteto siūlomi pasirenkami dalykai

Studentų, klausančių universiteto pasirenkamuosius dalykus 2018-2019 m. m. rudens semestre, sąrašas

(XLSX atnaujinta 2018-06-04)


 Pasirenkamųjų dalykų 2018-2019 m. m. rudens semestrui tvarkaraštis (XLSX atnaujinta 2018-09-01)


 Lietuvos edukologijos universiteto pasirenkamųjų dalykų organizavimo tvarkos aprašas (PDF)

 

Universiteto siūlomų pasirenkamųjų dalykų sąrašas 2018 m. 

 

Studijų dalykas

Rudens semestras

Pavasario

semestras

Dėstytojas

Fakultetas / skyrius

Neverbalinė komunikacija

+

+

prof. dr. G. Kundrotas

HUF

Fizinis ugdymas ir rekreacija (Judrieji ir sporto žaidimai, šiaurietiškas ėjimas, aerobika, bendras fizinis rengimas)

+

+

Judrieji ir sporto žaidimai - doc. dr. D. Gražulis

SSF

+

+

Šiaurietiškas ėjimas – lekt. R. Paulauskienė

SSF

+ +

Aerobika - lekt. L. Mikutienė

SSF

+ + Bendras fizinis rengimas  – asist. R. Mizeras  SSF

Šeimos etika ir lytiškumo ugdymas

+

+

doc. dr. S. Ustilaitė

SSF

Pozityvioji tėvystė

+

doc. dr. S. Burvytė

SEF

Aktyvaus pilietiškumo ugdymas

+

 +

prof. G. Kvieskienė

lekt. dr. G. Misiūnienė

SEF

Edukacinė fotografija

+

+

doc. V. Grigas

SEF

Įdomioji Lietuvos istorija

+

+

doc. dr. D. Karvelis, doc. dr. M. Tamošaitis

HUF

Vilniaus muziejai ir jų edukacinės programos

  +

lekt. dr. M. Nefas

HUF

 

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (-is)

 

 +  lekt. L. Andziulienė HUF 

Užsienio kalbos (rusųvokiečiųturkų, lenkų, italų)

+

+

Italų - prof. dr. G. Vanagaitė

HUF

Lenkų – doc. dr. K. Syrnicka

 

HUF

Rusų – doc. dr. G. Petkevič

 

HUF

Vokiečių – doc. dr. S. Girdenienė

 

HUF

Turkų – lekt. I. Akay, S. Aydemir

 

HUF

Menas ir socialinė įtrauktis 

+

+

doc. dr. V. Aleksienė

SEF

Kūrybiškumo ugdymo metodai 

 +

+

lekt. dr. L. Labanauskas

SEF

Jaunimo sociologija

 +

+

lekt. G.  Bužinskas

SEF

Verslumas ir savisamda 

+

+

doc. A. Ignotas

SEF

Projektų valdymas

+

+

doc. dr. R. Stankaitis

SEF

Paauglio psichologija

+

+

doc. dr. V. Rimkevičienė

UMF

Konfliktų sprendimo psichologija

+

+

lekt. D. Račelytė

UMF

Vaizdinių mokymo priemonių kūrimo pagrindai

+

+

asist. B. Vitytė

UMF

Savanorystė. Savanoriška veikla

+

+

 dr. J. Monkevičius

UMF

Meno istorija + + doc. dr. D. Karatajienė UMF
Specialioji pedagogika + + prof. dr. A. Galkienė UMF
Vaikų žaidimas raidos ir ugdymo(si)  procese + +

doc. M. Brėdikytė,

dr. M. Skerytė-Kazlauskienė,

dr. A. Brandišauskienė, mgs. Sujetaitė-Volungevičienė

UMF
Įtraukioji pedagogika (nuotolinis kursas)  + +

Mokslininkai iš 4 Europos universitetų: Laplandijos universitetas (Suomija), Vienos pedagoginis universitetas (Austrija), Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija), Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva).

 

Koordinuojantis dėstytojas asist. dr.  A. Juškevičienė

UMF 
Sąveika ir bendravimas mokyklų bendruomenėse (nuotolinis kursas)   +  + Mokslininkai iš 4 Europos universitetų: Laplandijos universitetas (Suomija), Vienos pedagoginis universitetas (Austrija), Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija), Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva).

 

Koordinuojantis dėstytojas asist. dr.  A. Juškevičienė

UMF 

Gamtamokslinė pasaulio samprata ir tiriamosios ekspedicijos

+

+

prof. habil. dr. J. R. Stonis, doc. dr. A. Diškus

GMTF

Fitodizainas

+

+

doc. dr. I. Kepalienė

GMTF

Žmogaus prigimties evoliucija

+

doc. dr. D. Dapkus

GMTF

Internetinių žemėlapių kūrimas

+

+

lekt. Marijus Pileckas

GMTF

Visata ir jos raida

 +

+

doc. dr. R. Lazauskaitė

GMTF

Meno terapija

+

+

lekt. L. Ringelienė

GMTF

Saugaus eismo pagrindai

 +  +  doc. dr. R. Bareikis  GMTF 

Lietuvių kalba kitakalbiams

+

+

lekt. V. Leonavičienė

HUF

Bendravimo su darbdaviu strategijos

+

lekt. dr. V. Karaciejūtė

HUF

Liaudiško šokio, dainavimo ir muzikavimo studija

+

+

Asist. R. Čyplytė, doc. dr.  V. Tavoras,  dr. J. Kisielytė Sadauskienė, E. Narmontienė,  A. Jedemskij

Kultūros centras

 Azerbaidžano multikultūrizmas 

   + prof. dr. Afsana Mammadova Tarptautinių ryšių skyrius 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2018-09-04 19:13