STUDIJŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS
 

Apie mus

Kontaktai

 
Adresas
Studentų g. 39, 102 kab., LT-08106, Vilnius

Telefonas (8 5) 279 00 36

Faksas (8 5) 279 00 36

El. paštas studijos@leu.lt

Vidaus telefonas 1272

Darbuotojai

 

Vedėja
Adresas Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, 102 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  272 22 46
El. paštas brigita.markeviciene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 746
Studijų programų rengimo, atnaujinimo ir administravimo, studijų baigimo dokumentų tvarkymo, praktikų vyriausioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 102 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  279 00 36
El. paštas rasute.spalinskiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 272
Akademinės informacinės sistemos ir studentų duomenų tvarkymo vyresnysis specialistas
El. paštas gintas.zitkevicius@leu.lt
Elektroninių studijų vyriausiasis specialistas
Adresas Studentų g. 39, 413 kab.
Telefonas (-ai) (8 6)  121 36 15
El. paštas leonas.kleniauskas@leu.lt
Paramos studentams vyriausioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 119 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  275 10 32
El. paštas ksenija.banuseviciene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 230

 
Veiklos kryptys
 
Skyriaus uždaviniai:
  • koordinuoti studijų organizavimą ir vykdymą;
  • koordinuoti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą;
  • vykdyti studijų stebėseną, analizę ir apskaitą;
  • administruoti pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų apskaitos duomenų bazę;
  • teikti metodinę pagalbą studijas vykdantiems Universiteto padaliniams;
  • koordinuoti Universiteto E-studijų vystymą.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rasa Matonienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ksenija Banuševičienė.