AKADEMINĖS KOKYBĖS SKYRIUS
 

Studijų programų komitetų veikla

Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų komitetų sudėtis:

  • Humanitarinio ugdymo fakulteto studijų programų komitetų sudėtis (PDF)
  • Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto studijų programų komitetų sudėtis (PDF)
  • Socialinės edukacijos fakulteto studijų programų komitetų sudėtis (PDF)
  • Sporto ir sveikatos fakulteto studijų programų komitetų sudėtis (PDF)
  • Ugdymo mokslų fakulteto studijų programų komitetų sudėtis (PDF)
  • Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto studijų programų komitetų sudėtis (PDF)

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Stasė Ustilaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2017-11-23 09:18