AKADEMINĖS KOKYBĖS SKYRIUS
 

Vidinis kokybės užtikrinimas

LEU VIDINĖS KOKYBĖS  VADYBOS SISTEMOS  DOKUMENTAI

LEU akademinės kokybės užtikrinimo strategija 2013–2020 m. (PDF)

LEU studijų programų atnaujinimo ir kokybės vertinimo tvarkos aprašas (Senato nutarimas Nr. 250, 2013-11-13, papildyta Senato nutarimu Nr. 390, 2015-05-06) (PDF)

LEU studijų programų komitetų nuostatai (PDF)

Lietuvos edukologijos universiteto  kokybės vadovas (patvirtintas Universiteto  Senato 2014 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 326; pakeitimas 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 421)  (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto standartas „Studijų ir mokymosi veikla“ (patvirtintas Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  kovo 23 d. nutarimu Nr. 446) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Kokybės vidaus auditai“ (patvirtinta Universiteto  Senato 2015 m.  lapkričio 18 d. nutarimu Nr.422) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Dokumentų valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  kovo 23 d. nutarimu Nr. 442) (prieiga intranete).

 Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Įrašų valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  kovo 23 d. nutarimu Nr. 443) (prieiga intranete).

 Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Neatitikčių valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  kovo 23 d. nutarimu Nr. 445) (prieiga intranete).

 Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Koregavimo ir prevenciniai veiksmai“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  kovo 23 d. nutarimu Nr. 444) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Akademinė parama“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  gegužės 4 d. nutarimu Nr. 451) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Studijų ir mokymosi aplinkos valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  gegužės 4 d. nutarimu Nr. 451) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Karjeros rėmimas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  gegužės 4 d. nutarimu Nr. 451) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Informacinės aplinkos valdymas“, (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  gegužės 4 d. nutarimu Nr. 451) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Informacinis aprūpinimas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  gegužės 4 d. nutarimu Nr. 451) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Personalo valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 457) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Finansų valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 457) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Infrastruktūros valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 457) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Pirkimų valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 457) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Saugos užtikrinimas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 457) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Socialinė parama“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 458) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Tarptautinių ryšių valdymas“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 458) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Visuomenės informavimas“, (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 458) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Neformali šviečiamoji veikla“, (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 458) (prieiga intranete).

Lietuvos edukologijos universiteto dokumentuota procedūra „Redakcinė-leidybinė veikla“ (patvirtinta Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2016 m.  birželio 16 d. nutarimu Nr. 458) (prieiga intranete).

LEU kokybės vadybos sistema (prieiga intranete).

 

Vidaus kokybės auditai 2017 m.

 

2017 m. kovo–lapkričio mėn. studijų programų ir LEU prioritetinių ilgalaikių mokslo ir meno programų, kuriose bus vykdomas kokybės vidaus auditas, planas (patvirtintas Rektoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-110):

1.   Kovo mėn.

Muzikos pedagogika (612X14003) (SPK veikla)

2.   Balandžio mėn.

 Socialinė pedagogika (612X16002) (SPK veikla)

„Švietimo prieinamumo sociokultūrinės, ekonominės ir politinės prielaidos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“ (vadovas doc. dr. Kęstutis Trakšelys) (Mokslo programa)

3.  Gegužės mėn.

Lenkų filologija (612X13010) (SPK veikla)

4.  Birželio mėn.

„Modernioji filosofija ir praktika“ (vadovė prof. dr. Jūratė Rubavičienė) (Mokslo programa)

5.   Rugsėjo mėn.

„Gamtos, matematikos ir geografijos didaktikos ugdymo(si) paradigmų kaitos požiūriu“ (vadovė prof. dr. Nijolė Cibulskaitė) (Mokslo programa)

6.  Spalio mėn.

Technologijų edukologija (621X20018) (SPK veikla)

7.  Lapkričio mėn.

„Optimalūs sprendimai ir daugiaprocesoriniai skaičiavimai“ (vadovas doc. dr. Tomas Petkus) (Mokslo programa)

2017 m. kokybės vidaus auditorių grupės sudėtis (patvirtinta Rektoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-109):

Ginta Čingaitė-Kiznienė, audito grupės vadovė, Akademinių reikalų direkcijos Akademinės kokybės skyrius,

Gintaras Arbutavičius, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas,

Domininkas Burba, Humanitarinio ugdymo fakultetas,

Jūratė Česnavičienė, Gamtos, matematikos ir technologijų; Sporto ir sveikatos fakultetai,

Gražina Droessiger, Akademinių reikalų direkcijos Akademinės kokybės skyrius,

Elena Kocai, Socialinės edukacijos fakultetas,

Gerda Mazlaveckienė, Humanitarinio ugdymo fakultetas,

Vida Navickienė, Akademinių reikalų direkcijos Akademinės kokybės skyrius,

Ona Petrėnienė, Humanitarinio ugdymo fakultetas,

Eglė Petronienė, Humanitarinio ugdymo fakultetas;

Dalia Survutaitė, Ugdymo mokslų fakultetas,

Stasė Ustilaitė, Sporto ir sveikatos fakultetas,

Birutė Žygaitienė, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Stasė Ustilaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2017-09-27 11:49