AKADEMINĖS KOKYBĖS SKYRIUS
 

Dokumentai

Dokumentus, reglamentuojančius studijų kokybę, rasite puslapyje http://www.skvc.lt/

1. Įstatymai, Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, SKVC direktoriaus įsakymai ir kt.

Teisinė informacija / teisės aktai /

2. Studijų programų savianalizės rengimo metodikos, rekomendacijos ir kiti dokumentai:

Kokybės užtikrinimas  / vykdomos studijų programos / procesas / dokumentai ir formos

3. Ketinamos vykdyti studijų programos dokumentai:

Kokybės užtikrinimas / ketinamos vykdyti studijų programos / procesas / dokumentai ir formos

4. Studijų krypčių aprašai:

Kokybės užtikrinimas  / studijų krypčių aprašai

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Stasė Ustilaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Ona Petrėnienė. Informacija atnaujinta: 2015-11-30 08:35