STOJANTIESIEMS
 

Priėmimas į profesines studijas

Profesinių studijų programos:

  • Profesinių studijų programos skiriamos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka;
  • Profesinių studijų programų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų;
  • Studijuojantiesiems pagal profesinių studijų programas suteikiama kvalifikacija, jeigu Universitetas turi teisės aktų nustatytus įgaliojimus.

 

Lietuvos edukologijos universitete vykdoma profesinių studijų programa Pedagogika.

 

Studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius kompetentingai dirbti formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose. Į studijų programą priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, tačiau neturintys pedagogo kvalifikacijos. Studijų programą baigusiems asmenims suteikiama pedagogo kvalifikacija, patvirtinama studijų pažymėjimu.

 

PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ TEIKIA

Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas

Studentų g. 47, Vilnius

Tel. (8 5)  273 31 01

El. paštas pkti@leu.lt

Informacija atnaujinta: 2017-02-22 08:32