STOJANTIESIEMS
 

Neformaliojo mokymosi pasiekimų pripažinimas

KVIEČIAME REGISTRUOTIS VISUS SUAUGUSIUS, TURINČIUS NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR SIEKIANČIUS JŲ PRIPAŽINIMO STUDIJŲ REZULTATAIS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

 

Pageidaujančius REGISTRUOTIS neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrai reikia užpildyti registracijos formą.

Užpildytą formą siųsti el. p. studiju.organizavimas@leu.lt

Kilus klausimams prašome kreiptis į Akademinių reikalų direkcijos Studijų organizavimo skyrių tel. (8-5) 279 0036.

 

I. Kas gali kreiptis dėl neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo?

1.1. Universiteto studentai ir/ar klausytojai;

1.2. suaugusieji, jau įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3-5 metus;

1.3. suaugusieji dėl įvairių priežasčių „iškritę“ iš universitetinių studijų ir siekiantys jas baigti;

1.4. suaugusieji, šiuo metu nedirbantys ir registruoti bei neregistruoti teritorinėse darbo biržose;

1.5. suaugusieji, neturintys aukštojo universitetinio išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3-5 metus.

 

2. Universitete vertinamos ir pripažįstamos įvairioje aplinkoje įgytos kompetencijos:

2.1. mokymosi pasiekimai, įgyti darbe;

2.2. mokymosi pasiekimai, įgyti keliant kvalifikaciją;

2.3. dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje;

2.4. atliekant savanorišką veiklą dirbant bendruomenei naudingą darbą;

2.5. mokymosi pasiekimai, įgyti savarankiškai;

2. 6. mokantis kursuose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.

 

3. Kandidatams keliami būtini reikalavimai:

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

 

4. Įmokos už neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą:

4. 1. įmoka už prašymo dalyvauti neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje nagrinėjimą: nuo 2014-03-03 1 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio.

4. 2. įmoka už neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje įskaitytą vieną kreditą: 0,6 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio.

 

Išsamiau apie neformaliuoju būdų įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą žr. LEU neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos apraše.

 

Informacija atnaujinta: 2017-09-19 13:46