STOJANTIESIEMS
 

Kolegijų absolventams

Asmenims, turintiems koleginį išsilavinimą ir norintiems įgyti Lietuvos edukologijos universiteto pirmosios pakopos studijų programų bakalauro laipsnį, sudaroma galimybė pagal LEU galiojančią tvarką būti priimtiems į aukštesnį kursą kai kuriose studijų programose.

 

Į studijas priimami asmenys, atitinkantys šias sąlygas:

  • baigę koleginių studijų programas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikaciją.
  • baigtų koleginių studijų ir pageidaujamų bakalauro studijų kryptys sutampa arba yra giminingos.

Asmenys, baigę šias studijas, įgyja teisę stoti į atitinkamos studijų krypties magistrantūros studijų programas priėmimo taisyklėse numatyta tvarka.

 

2017 M. PRIĖMIMAS Į BAKALAURO STUDIJAS VILNIUJE 

 

Prašymų priėmimas ir dokumentų registravimas:

2017 m. birželio 26 d. – liepos 5 d. 10.00–16.00 val. ir rugpjūčio 22–25 d. 10.00–16.00 val.

 

Studijų programa

Studijų trukmė

NL

I

GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

tel. (8 5) 275 89 35, el. p. gmtf.dekanatas@leu.lt, L. Mikašauskienė, (GMTF) 217 kab. 

Technologijų pedagogika

2

2,5

Biologija

2

2,5

Matematikos ir informatikos mokymas

2

2,5

Interneto ir medijų technologijos

2

2,5

Geografija

2

2,5

HUMANITARINIO UGDYMO FAKULTETAS

tel. (8 5) 279 01 64, el. p. fil@leu.lt, B. Smelstorienė, 260 kab.

Anglų filologija

2

2,5

SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS

Socialinė pedagogika

tel. (8 5) 275 55 27 el. p. albina.spadaviciute@leu.lt, A. Spadavičiūtė, 604 kab.

2-2,5

2,5-3

Socialinis darbas

tel. (8 5) 260 77 82 el.p. ina.mieliauskiene@stud.leu.lt,

I. Mieliauskienė, 511 kab.

1,5-2

2-2,5

Paslaugų verslo administravimas

tel. (8 5)  233 29 54, el.p. vidute.zigiene@leu.lt, V. Žygienė, 231 kab.

2-2,5

3

UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETAS

Pradinio ugdymo pedagogika

tel. (8 5) 275 08 25, el. p. puk@leu.lt, J. Petraitienė, 303 kab.

2

2,5

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

tel. 869583566, el. p. judita.kazlauskaite@leu.lt, J. Kazlauskaitė, 409 kab.

2

2,5

Muzikos pedagogika

tel. (8 5) 275 21 97, el. p. muzika@leu.lt, G. Šadeikytė, 308 kab.

2

2,5

Dailės pedagogika*

tel. (8 5) 212 35 68, el. p. dalia.kumponiene@leu.lt, D. Kumponienė, 312 kab.

2

2,5 

* Studijos bus vykdomos tik susidarius 12 žmonių grupei 

 

Reikalingi dokumentai

Pateikiant prašymą

Įforminant priėmimą

- prašymas (pildomas fakultetuose);

- aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo diplomo ir jo priedėlio (priedo) originalas ir jų kopijos (kopijos įteikiamos);

- paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (kopija įteikiama);

- dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos);

- viena 3x4 dydžio nuotrauka;

- stojamoji studijų įmoka, mokama prašymo pateikimo metu fakultetuose (10 Eur).

- pakviesti studijuoti arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu), turi atvykti pasirašyti studijų sutartį;

- pateikti banke sumokėto studijų registracijos mokesčio kvito kopiją (40 Eur)

 

Pastabos:

- Į studentų sąrašus įrašomi tik tie asmenys, kurie įvykdė konkurso sąlygas ir pateikė visus dokumentus reikalingus priėmimo įforminimui, sumokėjo studijų registracijos mokestį (40 Eur) bei sudarė su Universitetu studijų sutartį.

- Nesusidarius kurios nors studijų programos mažiausiai galimam studentų skaičiui, sudaromos sąlygos studijuoti ištęstinėse studijose pagal individualų studijų planą.

 

Stojamoji studijų įmoka, studijų registracijos į universitetą mokestis, sąskaitos rekvizitai

 

1. Stojamoji studijų įmoka sumokama LEU dekanatuose arba pateikiamas sumokėtos įmokos į LEU sąskaitą kvitas, kuriame nurodoma: įmokos kodas103060, gavėjasLietuvos edukologijos universitetas, įmonės kodas111951498, gavėjo bankasAB Swedbank, gavėjo sąskaitos Nr. LT417300010098594871, banko kodas – 73000, mokėtojasįrašoma stojančiojo vardas ir pavardė, mokėtojo kodasįrašomas stojančiojo asmens kodas, suma skaičiais10 Eur. Nuo studijų įmokos atleidžiami asmenys gimusieji 1992 metais arba vėliau ir neturintieji abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, taip pat turintieji 0–45 procentų darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu, užuot pateikę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

2. Pateikiant reikalingų priėmimo įforminimui dokumentų originalus ir pasirašant studijų sutartį, pateikiamas ir sumokėto studijų registracijos mokesčio (40 Eur) kvitas.

3. Atsiėmus dokumentus ar nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka ir studijų registracijos mokestis negrąžinamas.