STOJANTIESIEMS
 

Dažnai užduodami klausimai (D.U.K.)

Klausimų: (28)
s

Jeigu įstočiau į LEU išankstinio priėmimo metu, ar galėčiau pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas Bendrojo priėmimo metu?

Dalyvavimas išankstiniame priėmimo etape (tiek priimtiems, tiek nepriimtiems į Universitetą studijuoti asmenims) neužkerta kelio dalyvauti ir Bendrojo priėmimo etapuose.

Atnaujinta 2015-03-18

Ar motyvacijos įvertinimas yra privalomas?

Motyvacijos įvertinimas yra privalomas stojantiems į pirmosios pakopos švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, valstybės finansuojamas studijų vietas.

Atnaujinta 2015-03-18

Noriu stoti į LEU, ar būtina motyvacijos įvertinimą atlikti Vilniuje?

Motyvacijos įvertinimas organizuojamas Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose, galite pasirinkti bet kurį miestą.

Atnaujinta 2015-03-18

Turiu aukštąjį išsilavinimą, noriu gauti pedagogo kvalifikaciją. Kur turėčiau kreiptis?

Turėtumėte kreiptis į LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutą, tel. (8 5) 273 31 01.

Atnaujinta 2015-03-12

Kur ir kada galima pateikti prašymą dalyvauti Bendrojo priėmimo konkurse?

2016 m. bendrajame priėmime prašymai registruojami tik internetu www.lamabpo.lt svetainėje nuo birželio 1 d. iki liepos 19 d. Jeigu stojančiajam yra numatyti stojamieji egzaminai ar testai, tuomet prašymą reikia suspėti užregistruoti likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino ar testo pradžios.

Atnaujinta 2016-01-27

Ar reikia atvykti į Bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą užpildžius prašymą internetu?

Visi dokumentai teikiami www.lamabpo.lt sistemoje.

Atnaujinta 2016-01-27

Jei stojimo prašyme visi pageidavimai bus užpildyti į valstybės finansuojamas vietas ir nei vienas jų nebus patenkintas, ar aukštoji mokykla pasiūlys mokamas studijas?

Jei, neįstoję į valstybės finansuojamą vietą tam tikroje studijų programoje, norėtumėte studijuoti savo lėšomis, turėtumėte tai pažymėti pageidavimų sąraše, tačiau galite dalyvauti tiesioginiame priėmime į LEU 2014 m. rugpjūčio 22-26 d.

Atnaujinta 2016-01-27

Kas yra studijų stipendija?

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

Atnaujinta 2016-01-27

Kuo skiriasi nuolatinės studijos nuo ištęstinių studijų?

Nuolatinė studijų forma (NL) – tai pagrindinė studijų forma, organizuojant studijas pagal visų pakopų laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Studijų nuolatine forma apimtis yra 60 kreditų per metus.

Ištęstinė studijų forma (I) – forma, kurios trukmė turi būti ne didesnė kaip 45 kreditai per metus, o bendra studijų šia forma trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijos, šioms taikant 60 kreditų normą. Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis, tai yra studentus kviečiant į iki vieno mėnesio trukmės rudens ir pavasario sesijas.

Atnaujinta 2015-03-12

Kokie yra priėmimo į bakalauro studijas etapai?

Priėmimas į bakalauro studijas organizuojamas trimis etapais:

  1. Išankstinis priėmimas, skirtas asmenims, kurie vidurinį arba jam atitinkantį išsilavinimą yra įgiję anksčiau  nei einamieji metai ir pretenduoja į  mokamas studijas.
  2. Bendrasis (pagrindinis ir papildomas) priėmimas vykdomas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos Bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) patvirtinta Bendrojo priėmimo tvarka.
  3. Tiesioginis priėmimas vykdomas likus studijų programose laisvoms vietoms po Bendrojo (pagrindinio ir papildomo) priėmimo. Tiesioginio priėmimo metu priimama tik į nuolatinių ir ištęstinių valstybės nefinansuojamų studijų vietas. Tiesioginiame priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę Bendrajame priėmime ir jame nedalyvavę. Tiesioginis priėmimas taip pat vykdomas kolegijų absolventams, įgijusiems profesinį bakalaurą ir norintiems įgyti Universiteto pirmos pakopos studijų programų bakalauro laipsnį.
Atnaujinta 2016-01-27

Anksčiau studijavau aukštojoje mokykloje, bet studijų nebaigiau. Norėčiau vėl stoti į aukštąją mokyklą. Ar man studijos būtinai bus valstybės nefinansuojamos?

Jeigu Jūs dar neturite aukštojo išsilavinimo, įgyto valstybės lėšomis ir nesate įgiję daugiau kaip pusės studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis, tuomet galite pretenduoti gauti valstybės finansavimą.

Atnaujinta 2015-03-12

Vidurinį išsilavinimą įgijau užsienyje. Kur turėčiau kreiptis dėl įgytos kvalifikacijos įvertinimo?

Dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimo reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimų centrą A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 210 47 72, www.skvc.lt.

Atnaujinta 2015-03-12

Ar galima pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, jei noriu studijuoti LEU ištęstine studijų forma?

Taip, galima.

Atnaujinta 2013-12-04

Ką reikia turėti, atvykus į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą? Ar reikia mokėti už egzaminą?

Už LAMA BPO organizuojamus stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą mokėti nereikia. Atvykus į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą, su savimi reikia turėti asmens dokumentą ir rašiklį.

Atnaujinta 2014-06-02

Ar pasirinkus egzamino vietą, reikia laukti atskiro pakvietimo, ar vykti į egzaminą nustatytą dieną?

Stojamojo egzamino vietą ir laiką reikia pasirinkti pačiam stojančiajam LAMA BPO informacinėje sistemoje ir atvykti į egzaminą paskirtą dieną be atskiro pakvietimo.Man reikia laikyti stojamąjį egzaminą.

Atnaujinta 2015-03-12

Skaičiuojant konkursinį balą, yra nurodyta, kad antrojo ir trečiojo dalyko gali būti imami tiek metiniai dalykų pažymiai, tiek brandos egzaminų įvertinimai. Tačiau, jeigu to dalyko metinis pažymys yra geresnis už brandos egzamino įvertinimą, ar galima imti metinį pažymį?

Tokiu atveju bus imamas stojančiajam palankiausias variantas.

Atnaujinta 2014-06-02

Ar brandos atestato vidurkis turi įtakos stojant?

Neturi. Konkursinis balas yra skaičiuojamas iš reikalingų tai studijų programai mokomųjų dalykų brandos egzaminų ar dalykų metinių pažymių įvertinimų.

Atnaujinta 2015-03-12

Jau studijuoju valstybės finansuojamoje vietoje. Ar galiu pretenduoti į kitą valstybės finansuojamą vietą?

Pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį į valstybės finansuojamas vietas pretenduoti neturi teisės:

  1. 1.      asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 
  2. 2.      asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas).

 

Atnaujinta 2015-03-12

Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Taip, galite.  Į LAMA BPO informacinę sistemą  reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patvirtintus vidurinės mokyklos baigimo bei kitus reikiamus dokumentus.

Atnaujinta 2016-01-27

Ar norinčiajam studijuoti už savo lėšas reikia dalyvauti bendrajame priėmime? Ar toks asmuo yra priimamas be konkurso?

Bendrajame priėmime rekomenduojame dalyvauti visiems, siekiantiems aukštojo mokslo. Konkursinės eilės yra sudaromos tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas. Daugiau informacijos apie priėmimą į mokamas vietas gali suteikti dominanti aukštoji mokykla.

Atnaujinta 2015-03-12

Ar aš galiu pretenduoti gauti studijų stipendiją, stodamas į valstybinę aukštąją mokyklą?

Studijų stipendiją gali gauti stojantieji, per LAMA BPO informacinę sistemą pasirinkę valstybės nefinansuojamą studijų vietą, siekiant gauti studijų stipendiją (vnf/st). Šie stojantieji turi turėti brandos atestatą ir būti surinkę pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą aukščiausius konkursinius balus.

Atnaujinta 2016-01-27

Anksčiau studijavau aukštojoje mokykloje, bet studijų nebaigiau. Norėčiau vėl stoti į aukštąją mokyklą. Ar aš galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Jeigu Jūs dar nesate baigęs bakalauro arba vientisųjų studijų arba nesate baigęs daugiau kaip pusės studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis, tuomet galite pretenduoti gauti valstybės finansavimą. Tačiau, jeigu baigėte daugiau negu pusę studijų programos kreditų valstybės lėšomis, Jūs galite pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą (žr. LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį).

Atnaujinta 2015-03-12

Jeigu yra sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, nereikia mokėti už studijų įmokos kvitą, bet ir už visas studijas?

Už studijas mokėti reikia. Studijų metu galėtumėte pretenduoti į finansinę paramą, išsamiau https://www.vsf.lt/lt/projektas ir https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos.

Atnaujinta 2015-03-12

Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Taip, tačiau, užsiregistravus LAMA BPO informacinėje sistemoje, į artimiausią LAMA BPO punktą reikia pristatyti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patvirtintus vidurinės mokyklos baigimo bei kitus reikiamus dokumentus.

Atnaujinta 2015-11-19

Kokie yra minimalūs reikalavimai valstybės finansuojamai vietai studijoms universitete gauti?

Minimalūs reikalavimai asmenims nuo 2016 metų:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas  ne žemesniu kaip B1 lygiu; 
  • matematikos valstybinis brandos egzaminas.
Atnaujinta 2016-01-27

Kas yra tikslinis studijų finansavimas? Kam jis skiriamas?

Tikslinis studijų finansavimas skiriamas konkrečioms aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį. Tikslinis finansavimas atitinka norminę studijų kainą. Gavus šį finansavimą, sudaroma trišalė studijų sutartis tarp stojančiojo, aukštosios mokyklos ir darbdavio.

Atnaujinta 2016-04-13

Kas gali gauti tikslinį studijų finansavimą? Ar galiu jį gauti, jei baigiau bakalauro studijas valstybės lėšomis?

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos konkurso būdu gali būti skiriamos aukštųjų mokyklų studentų, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis, kiekvienais metais priimamų studijuoti arba studijuojančių pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, studijų kainai arba jos daliai apmokėti.

Jei visą bakalauro studijų laikotarpį studijavote valstybės lėšomis, tai į tikslinį finansavimą pretenduoti negalite.

Atnaujinta 2015-11-19

Man reikia laikyti stojamąjį egzaminą. Ar pasirinkus egzamino vietą, reikia laukti atskiro pakvietimo, ar vykti į egzaminą nustatytą dieną?

Stojamojo egzamino vietą ir laiką, esant galimybei, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam LAMA BPO informacinėje sistemoje ir vykti į egzaminą paskirtą dieną be atskiro pakvietimo.

Atnaujinta 2015-11-19
Klauskite
 
Vardas
El. paštas
Kategorijos
Klausimas
Dokumentas
secimg