SOCIALINIO UGDYMO KATEDRA
 

Skelbimai

Ar žinai, kaip padėti vaikams spręsti konfliktus?

2014-10-20

2014 m. spalio 20 d. LEU SEF Socialinio ugdymo katedros studentai susibūrė į „Pozityviosios tėvystės“ bendraminčių klubą ir pakvietė visus norinčius ir besidominčius pozityviosios tėvystės idėjomis diskutuoti vaikų auklėjimo klausimais. Pirmosios diskusijos metu buvo kalbama apie įvairias tarp vaikų ar tarp vaikų ir suaugusių kylančias konfliktines situacijas, ieškoma tinkamiausių jų sprendimo būdų.

 Diskusijos tema sudomino ne tik Socialinės pedagogikos studijų programos studentus ir dėstytojus, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojus: vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorę Ingą Bielinienę ir auklėtojas Sigitą, Bronę, Nijolę, Ritą, Ramunę ir Ramutę; vaikų lopšelio-daželio „ Strazdelis“ auklėtojas Rūtą ir Astą; BĮ Vilniaus miesto Krizių centro socialines darbuotojas Kristiną Kuckevičienę ir Ingridą Petkūnienę. Diskusiją moderavo antrojo kurso studentės Inga Šareikaitė ir Rūta Lukšytė.

Visus diskusijos dalyvius vienijo noras pažinti ir suprasti vaikų konfliktų priežastis bei numatyti pagalbos vaikui galimybes mokantis spręsti konfliktines situacijas bendradarbiaujant abi konfliktuojančias puses. Dalyviai įsitikino, kad tinkamai spręsti konfliktines situacijas reikia jau ankstyvojoje vaikystėje.

Diskusijos metu buvo aptariami ir analizuojami atskiri vaikų konfliktinių situacijų atvejai bei dalinamasi gerąja patirtimi. Diskusijos dalyviai turėjo galimybę įsitikinti, kad vaikų elgesio tendencijos yra panašios visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Diskusijos dalyviai išreiškė norą tęsti „Pozityviosios tėvystės“ bendraminčių klubo veiklą ir rinktis kartą per mėnesį diskutuoti vaikų ugdymo klausimais.

 

Doc. dr. Sigita Burvytė

 

 

 
 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Sigita Burvytė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Rima Černiuvienė. Informacija atnaujinta: 2014-10-24 08:47