SOCIALINIO UGDYMO KATEDRA
 

Apie mus

Socialinio ugdymo katedra:

  1. inicijuoja naujų studijų programų rengimą;
  2. rengia ir tobulina studijų dalykų programas, vadovėlius, studijų priemones, kitą studijoms būtiną metodinę medžiagą;
  3. teikia studijų programos komitetui (komitetams) rekomenduoti vadovėlius, monografijas, straipsnių rinkinius, studijų priemones;
  4. rūpinasi studijų proceso naujovėmis, diegia į studijų procesą pažangias studijų formas ir metodus;
  5. analizuoja ir įgyvendina studijų programos komiteto (komitetų) rekomendacijas dėl studijų programos (programų) atnaujinimo ir tobulinimo.

 

Telefonas (8 5) 275 22 90

El. paštas suk@leu.lt

Vidaus telefonas 1 257

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Sigita Burvytė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Rima Černiuvienė.