SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS
 

Naujienos

Partnerystė vaikų gerovei

2018-06-03

Birželio 1-ąją tradiciškai NVO vaikams konfederacija kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Socialiniais pedagogais jau tryliktą kartą surengė šventę „Vaikų žvaigždynas“, kurios metu įteikiami „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimai. Šiemet apdovanojimais pagerbti Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Ramunė Guobaitė - Kirslienė, „UNICEF Lietuvos“ vykdomoji direktorė Jovita Majauskaitė - Staniūlienė, projekto „Vaikų svajonės“ vienas iš iniciatorių Julius Gregorauskas, Vaiko raidos centro vadovė dr. Jovita Petrulytė. 2018 metais „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimų šventė surengta Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Po apdovanojimų čia vaikų laukė įvairios pramogos, edukacinės veiklos, lietuviško ilgametražio animacinio filmo „Auksinis žirgas“ (autoriai Valentas Aškinis ir Reinis Kalnaellis) peržiūra, svajonių piešimas, vaišės.

Kasmet „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimai skiriami įvairių specialybių, įvairiose srityse dirbantiems asmenims, savo darbu kuriantiems gražesnę visuomenę vaikams – tai ir rašytojai, ir mokytojai, ir politikai, ir gydytojai, ir verslo atstovai, ir mokslininkai, kuriuos pasiūlo ir reitinguoja NVO konfederacijos vaikams nariai. Lietuvos edukologijos universiteto Socialiniai pedagogai ir ALUMNI yra aktyvūs šios šventės socialiniai partneriai ir savanoriai. Šiemet šventei talkino Socialinės pedagogikos studijų pirmakursiai ir Socialinės pedagogikos ir etikos studijų trečiakursiai. Visą šventę fotografavo Vygaudas Juozaitis, savanoriavo ir organizatoriams talkino Renata Surovej, Socialinės pedagogikos studijų magistrai, dabar Nacionalinės Mažvydo bibliotekos kūrybiniai darbuotojai.

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ – tai didžiausia skėtinė nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, vienijanti beveik 70 vietinių, nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir dėl vaikų. NVO vaikams konfederacija savo veiklą vykdo nuo 2005 metų. NVO vaikams vaikų konfederacija įkurta Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių pedagogikos studijas baigusių ir savo organizacijas įkūrusių ALUMNI, kurie tęsia socialines inovacijas ir sumaniosios edukacijos idėjas tinklinėje organizacijoje prie kurių per trylika metų prisijungė per 70 tinklinių, regioninių ir kt. unikalių organizacijų. Smagu, kad dalis naujų organizacijų vadovų prisijungia prie studijų ar patys inicijuoja sumaniosios edukacijos kūrybines dirbtuves ar projektus būsimiesiems socialiniams pedagogams.

Lietuvos edukologijos universiteto socialinių pedagogų studijos: pirmosios Lietuvoje pradėjusios rengti Socialinius pedagogus. Socialinės pedagogikos rengimo pradininku laikomas Bronislovas Bitinas, kurio iniciatyva (1991) pradėti rengti socialiniai pedagogai tuometiniame Vilniaus pedagogikos institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas). Prof. habil. dr. Juozas Vaitkevičius pirmasis savo monografijoje įvardijo socialinę pedagogiką kaip mokslą, o šio mokslo pradininku Lietuvoje laikome Stasį Šalkauskį, kurio monografija „Visuomeninis auklėjimas“ yra pirmasis socialinio ugdymo (pedagogikos) vadovėlis Lietuvoje (Kvieskienė, 2003). [1] Socialinė pedagogika – pozityviosios socializacijos daugiasektoriniai scenarijai, apjungiantys aktyvios socialinės įtraukties, socialinio verslumo, sumaniosios socializacijos bei sisteminės kompleksinės socioedukacinės pagalbos metodus, įgalinančius individus, socialines grupes ir bendruomenes kūrybiškai spręsti asmeninės ir visuomenės gerovės didinimo ir augančios pasaulio tarpusavio priklausomybės iššūkius ir inicijuojant socialines inovacijas[2].

Penkias socialinės pedagogikos briaunas šlifuojantys socialiniai pedagogai ir NVO vaikams konfederacijos nariai darbuojasi prie kiekvienos asmenybės (1) gerovės ir laimės; (2)holistinės edukacijos, kuri apima „galvą, širdį ir rankas“. (3) socialinė partnerystė; (4)įgalinimas; (5) pozityvioji socializacija ir sumanioji edukacija.[3]

   Vaiko gerovės profesionalai suvokia, kad tik dirbdami kartu, galime spręsti problemas sistemiškai ir mokyti holistinio požiūrio, įgalinimo, bendradarbiavimo per pozityviosios socializacijos ir sumaniosios edukacijos eksperimentus, vardan vaiko ir visų mūsų gerovės.

 

Giedrė Kvieskienė, Socialinio ugdymo katedros profesorė,

NVO vaikams konfederacijos valdybos Garbės pirmininkė

 [1]Kvieskienė, G., Celešienė, E., Strimaitienė, V., Burvytė, S., Petruškevičiūtė, A., (2015). Socialinio ugdymo srities profesionalų raida Lietuvoje//Kompetencijos socialiniame ugdyme kaitos brėžtis.

[2] Kvieskienė, G., (2014). Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė//Tarptautinis mokslinis simpoziumas. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/docs2/DHXNYELG.PDF

[3] ThemPra’s Diamond Model. Prieiga per internetą: http://www.thempra.org.uk/social-pedagogy/key-concepts-in-social-pedagogy/thempras-diamond-model/

 

 
 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Vytas Navickas. Informacija atnaujinta: 2018-06-03 22:25