SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS
 

Naujienos

Kviečiame dalyvauti studentų konferencijoje

2017-01-06

SOCIALINIŲ INDUSTRIJŲ IR KOMUNIKACIJOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONFERENCIJA

Pavadinimas: Šeimų įgalinimo teorijos

Data: 2017 m. sausio 16 d.

Organizuoja:  Socialinio ugdymo katedra

Atsakingi asmenys: doc. dr. Sigita Burvytė, el.p. sigita.burvyte@leu.lt

Konferencijos tematika: Šeimų problemos ir įgalinimas jas spręsti.

Konferencijos medžiagos publikavimas: konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys.

Konferencija vyks 2017 m. sausio 16 d. Lietuvos edukologijos universitete (I rūmai, Studentų 39, 602 aud., Vilnius).

 

PROGRAMA

12.30 – 13.00 Registracija

13.00 – 13.15 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis

                        Doc. dr. Sigita Burvytė, Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinio ugdymo katedra

13.15 – 13.30 Kaip emigracija veikia tėvų ir vaikų tarpusavio santykius

                       Silvija Čemerkaitė

13.30 – 13.45 Smurtas artimoje aplinkoje

                        Rita Buklytė

13.45 – 14.00 Turiningo laisvalaikio praleidimas su visa šeima: visuomenės požiūris

                       Jolita Bečienė

14.00 – 14.15 Kultūra ir šeimos laisvalaikis

                       Arūnas Bolys

14.15 – 14.30 Alkoholizmas

                       Aistė Federavičiūtė

14.30 – 14.45 Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, padėtis visuomenėje

                        Dovilė Leknickienė

14.45 – 15.00 Emigracija ir vaikai

                       Kristina Ragaišienė

15.00 – 15.15 Mažėjantis studentų skaičius. Problemos ir aktualijos XXIa Lietuvoje

                      Tomas Morkūnas

15.15 – 15.30 Ar vaikų įvaizdis yra svarbiausia ugdymo dalis?

                       Diana Šaulinskienė

15.30 – 15.45 Ar vaikai pasitiki savo tėvais?

                       Vita Sadauskienė

15.45 – 16.00 Verslas ir šeima

                       Jurgita Grisiūnienė

16.00 – 16.15 Mamos darbas namuose ir šeimos tarpusavio santykiai

                      Rūta Dovidaitienė

16.15 – 16.30 Kieno atsakomybė yra vaiko namų darbai?

                       Renata Petrėnaitė

16.30 – 16.45 Versli motinystė

                       Dovilė Seliukė

16.45             DISKUSIJA IR APIBENDRINIMAS

 
 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Vytas Navickas. Informacija atnaujinta: 2017-01-09 13:15