SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS
 

Apie mus

Doc. dr. Viktorija Stasytytė

Kontaktai

Adresas T. Ševčenkos g. 31, 124 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 233 64 22
Vidaus telefonas (-ai) 2 337
El. paštas viktorija.stasytyte@leu.lt
Atsakomybė

Socialinės edukacijos fakulteto prodekanė
Atsakinga už mokslinę ir projektinę veiklą

Išsilavinimas ir profesija

Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (2007), Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis (2005), Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokslo laipsniai ir vardai

Socialinių mokslų daktarė (Ekonomika 04S), 2011 m.

Socialinių mokslų docento pedagoginis vardas, 2017 m.

Profesinė patirtis

VGTU, Finansų inžinerijos katedros vyresn. vadybininkė, 2005-2011 m.

UAB „Prosperitus“, mokslinių projektų vadovė (tyrėja), 2011-2012 m.

VGTU, Finansų inžinerijos katedros docentė, 2011-2017 m.

VGTU, Verslo projektavimo ir aplinkos ekonomikos mokslo laboratorijos vedėja, 2013-2017 m.

LEU, Socialinės įtraukties ir verslumo tyrimų centro mokslo darbuotoja, 2013-2015 m.

LEU, Socialinės edukacijos fakulteto mokslo prodekanė, nuo 2015 m.

LEU, Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros lektorė, nuo 2016 m.

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Anglų, rusų.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
  • Finansų valdymas,
  • Finansinių investicijų valdymas,
  • Investicijų valdymas
 • Magistrantūros studijos
  • Projektų valdymas

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Tvari finansų sistemos plėtra; Rizikos valdymas; Investicijų portfelio valdymas.

 • Mokslinės publikacijos
 • Monografijos:

  A.V.Rutkauskas, A.Ignotas, V.Stasytytė, G.Kvieskienė, E.Celiešienė, B.Mikulskienė, B.Pitrėnaitė-Žilėnienė, V.Navickas, D.Ruškytė, V.Podvezko „Įžvalgi investavimo strategija puoselėjant universalųjį plėtros tvarumą“, Vilnius: BMK leidykla, 2014. 362 p. ISBN 978-609-468-029-8

  Straipsniai Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose:

  1. A. Ignotas, V. Stasytytė. 2014. Sustainable energy sector strategy in the context of universal country sustainability, in The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2014, July 15 - 18, 2014 – Orlando, Florida, USA. Vol II, p. 1-6.

  2. V. Stasytytė, A. V. Rutkauskas. 2014. Sustainable investment return as main indicators of universal sustainability efficiency, in The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2014, July 15 - 18, 2014 – Orlando, Florida, USA. Vol II, p. 24-29.

  3. A. V. Rutkauskas, V. Navickas, V. Stasytytė. Universally Sustainable Development as a Framework of Small Countries Economic Efficiency and National Self-sufficiency. 8th International Scientific Conference “Business and Management 2014”, May 15–16, 2014, Vilnius, Lithuania. Vilnius Gediminas Technical University, 2014, p. 877–885.

  4. A. V. Rutkauskas, E. Celiešienė, V. Stasytytė. Multisector, multifactor, multicriteria development sustain ability optimization system (3M DSOS). Procedia economics and finance. 7th international conference, The economies of Balkan and Eastern Europe countries in the changed world, EBEEC 2015, May 8-10, 2015. ISSN 2212-5671 Vol. 33 (2015). p. 477-490.

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • Dalyvavimas Ilgalaikės institucinės ekonomikos mokslinių tyrimų programos 2012-2014 metams „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ 2.4 temoje (projekte) „Atlikti šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros galimybių ir pasekmių modeliavimą atsižvelgiant į inovacijų akumuliavimo galimybes ugdyti šalies konkurencinį potencialą“. Laikotarpis: nuo 2012 m. spalio iki 2014 m. rugpjūčio mėn. Pareigos – mokslo darbuotoja.

  Dalyvavimas projekte „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose" Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003. Laikotarpis: nuo 2013 m. sausio iki 2014 m. gegužės mėn. Pareigos – ekspertė.

  Dalyvavimas projekte „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“, projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-015. Laikotarpis: nuo 2013 m. spalio iki 2014 m. lapkričio mėn. Pareigos – tyrėjų grupės vadovė.

  Dalyvavimas projekte „Investavimo strategijos nedidelei šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060. Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, įgyvendinimo priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“ (visuotinė dotacija). Laikotarpis: nuo 2013 m. gegužės iki 2015 m. rugsėjo mėn. Pareigos – vyr. mokslo darbuotoja.

  Už informacijos turinį atsakingas (-a) Vytas Navickas.