SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS
 

Istorija

Socialinės edukacijos fakultetas, kaip LEU struktūrinis padalinys, savo veiklą pradėjo 2014 m. vasario 1 d., kai LEU Tarybos nutarimu Nr. 18 (2013 m. lapkričio mėn. 25 d.) buvo pertvarkytas LEU Socialinės komunikacijos institutas ir Socialinių mokslų fakultetas.

2014 m. balandžio mėn. suformuota Fakulteto administracija – išrinktas dekanas, katedrų vedėjai, paskirta studijų prodekanė. 2015 m. paskirta mokslo ir projektų prodekanė.

2016 m. buvo parengta Socialinės edukacijos fakulteto plėtros strategija 2016-2020 m., atspindinti požiūrį į studijų, metodinę, mokslinę, projektinę, praktinę ir poveikio šalies raidai veiklą perspektyvoje iki 2020 m.

Socialinės edukacijos fakulteto misija

Vykdyti aukšto lygio studijas ir mokslinius tyrimus, prisidedant prie socialinės sanglaudos skatinimo ir visuomenės integralumo bei stabilumo, bei tarpusavyje integruojant mokslo taikomuosius tyrimus ir studijų procesą daryti teigiamą poveikį regionui ir šaliai.

Aukščiausios kvalifikacijos socialinės pedagogikos, etikos, socialinio darbo, ekonomikos, vadybos ir administravimo, sociologijos, bei ugdymo specialistų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas, mokslinių tyrimų plėtojimas, universiteto bendruomenės verslumo, profesinių ir bendrųjų gebėjimų stiprinimas.

Socialinės edukacijos fakulteto vizija

Šiuolaikiškas ir modernus fakultetas, išplėtotų studentų – darbdavių – absolventų ryšių pagrindu nuolat plėtojantis inovacijas studijose ir profesinėje veikloje, kurio prioritetas yra pilietiškumo ugdymas, orientuotas į praktines visuomenės reikmes – kultūrinės, ekonominės ir socialinės plėtros ir darnos didinimą.

Konkurencingas ir lankstus universiteto akademinis padalinys socialinių mokslų bei ugdymo specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje, aktyviai plėtojantis mokslinius, projektinius tyrimus, siekiantis tvarios plėtros.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Vytas Navickas. Informacija atnaujinta: 2017-04-03 08:55