SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS
 

Apie mus

Lekt. Mindaugas Briedis

Kontaktai

Adresas Studentų 39 g., 606 kab.
Telefonas (-ai) (8)5 260 78 84
Vidaus telefonas (-ai) 1684
Faksas +370 5 233 95 10
El. paštas mindaugas.briedis@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

Vilniaus Tautų Draugystės ordino pedagoginis institutas, (universitetinė aukštoji mokykla). Istorijos –pedagogikos fakultetas. Istorijos-tarybinės teisės specialybė. Aukštojo mokslo diplomas, prilygstantis universitetiniam magistro kvalifikaciniam laipsniui (5 metų studijos). 1982-1989m.
Radviliškio technikos mokykla Nr.17, Radviliškis, IV kategorijos tekintojas. Profesinio mokymo diplomas. 1981-1982m.
Šeduvos vidurinė mokykla, Radviliškio rajonas, Vidurinio mokslo baigimo brandos atestatas, 1970-1981m

Mokslo sritis: Socialiniai mokslai
Mokslo kryptis: Edukologija
Mokslo šaka: Pedagogika
Mokslinių interesų kryptys: Socialinė politika

Profesinė patirtis

VPU, Socialinės komunikacijos instituto Direktoriaus pavaduotojas, Socialinės pedagogikos katedros lektorius, nuo 2009.09.01
VPU, Socialinės komunikacijos instituto Žinių vadybos centro direktorius, 2009.07.01-09.01
LR ŠMM, Profesinio ir tęstinio mokymo departamentas, Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjas, 2001.03.10-2009.05.29

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Socialinė politika, VPU Socialinės pedagogikos institutas, nuo 2009.09.01
  Švietimo reformos, VPU Pedagogikos-psichologijos fakultetas, 2001-2004m.m.

  Mokslinė veikla

 • Mokslinės publikacijos
 • R.Čiužas, dr. V.Adaškevičienė, M.Briedis, Straipsnis ,,Europos švietimo dimensijos kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kaitos veiksnys Lisabonos strategijos kontekste“ (psl.17-24,Mokytojų ugdymas .Mokslo darbaiNr.4.,Šiaulių universitetas, 2005,ISSN 1822-119X). 2005
  Briedis M., Bankauskienė N., Bogdanovičienė B., Čiužas R., Grigaravičienė I., Juškuvienė ,R., Kaminskienė V., Kernytė A., Kulbis A., Navickaitė J., Neseckienė I., Putnaitė V., Šmitienė R.(2007). Metodinės rekomendacijos mokytojų veiklai vertinti. Į pagalbą mokytojui. Mokytojų atestacijos nuostatų pagrindu. Metodinė priemonė ISBN 978-9955-37-071-3. Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras.2007
  M.Briedis, Straipsnis ,, Iš Baisogalos genezės “. Monografija ,,Baisogala“, iš serijos ,, Lietuvos valsčiai“.,,Versmė“, 2009 m. Vilnius. 2009
  M.Briedis, Teachers in – service training and education quality : 7th annual TiSSA plenum & preconference : August 23 to 28, Vilnius, Lithuania. ISBN 9789955204435 P. 2009

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • ES Arion programos studijų vizitas ,,Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas“. Barselona, Ispanija. 2005-03-14-18
  Stažuotė Mančesterio universiteto (JK) Švietimo lyderystės centre.2005-09-14-16 Norvegijos ir Lietuvos projektas ,,Besimokančių organizacijų valdymas”. Bergenas, Norvegija. 2005-07-11
  Tarptautinė konferencija ,,Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai aspektai įvairiose kalbos funkcionavimo kontekstuose“. Pranešimas ,,Kompetencijos, reikalingos mokytojui modernioje mokykloje“. Vilnius, Lietuva. 2005-11-18
  Tarptautinis projektas ,,Airijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sitema. Geroji patirtis“.Dublinas , Airija. 2006-01-10-13
  Britų tarybos tarptautinis seminaras ,,Švietimo lyderystė mokyklose: tarptautinės perspektyvos”. Startfordas upon Avon, Jungtinė Karalystė. 2006-05-7-12
  Projekto ,,Lyderių laikas’’ seminaras ,,Lyderystė ir mokyklos tobulinimas” .Vilnius, Lietuva 2006-06-29-07-01
  Vytauto Didžiojo universiteto seminaras ,,Supervizija ir jos plėtotė Lietuvoje”.Kaunas, Lietuva. 2006-09-08
  Tarptautinė projekto ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruoto mokymo“ konferencija-seminaras. Vilnius, Lietuva. 2006-12-09-08
  Stažuotė Kvebeko (Kanada) Švietimo, laisvalaikio ir sporto ministerijoje. Kvbekas, Kanada. 2007-01-06-12
  ES SF projektas ,,Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldžių įstaigų administracinio personalo mokymas , siekiant padidinti vadybos, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo kompetenciją’’. Vilnius Lietuva. 2005-2007
  Nacionalinė bendrojo lavinimo programa ,,Mokyklų tobulinimo programa plius“ projektas ,,Lyderių laikas“. Vilnius, Lietuva. 2006-2007
  Mokymo kursas ,,Tarnybinis protokolas”, Vilnius, Lietuva. 2008-01-25
  Seminaras ,,Portugalijos Švietimo sistemos ypatumai’’. Lisabona, Portugalija.2008-06-15-26
  Seminaras stažuotė Izraelyje ,,Holokausto studijos”. Jeruzalė, Izraelis. 2008-02-25 - 27
  Seminaras ,,Efektyvi komunikacija. Bendravimas su žiniasklaida”. Vilnius, Lietuva. 2008-10-16-17
  Tarpvyriausybinės frankofonijos organizacijos ekspertų grupės narys. Atsakingas nacionaliniu lygiu už Tarptautinės frankofonijos organizacijos projektą ,,Profesinio mokymo politikos palaikymas nacionaliniu lygiu Rytų ir Centrinės Europos šalyse” 2001-2009
  Europos Komisijos darbo grupės narys 2005-2009
  Institucijų išorinio vertinimo ekspertas 2006-2009
  Konferencija ,,Europos AIDS ir narkomanijos klinikiniai ir socialiniai tyrimai”. Vilnius , Lietuva. 2009-04-28-30

 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai
 • Tarptautinė konferencija ,,Pilietinės edukacijos vaidmuo stiprinant socialinę integraciją”. Pranešimas ,,Lietuvos nacionalinio švietimo forumo misija”, Vilnius; 2001-12-3-4
  Tarptautinė konferencija ,,Prancūzų kalbos statusas, rolė ir įvaizdis Estijoje”. Pranešimas ,,Prancūzų kalba Lietuvoje”(prancūzų kalba).Talinas ,Estija. 2001-09—14-15

  Tarptautinės frankofonijos organizacija ,,Profesinio rengimo politikos palaikymas nacionaliniu lygiu frankofonijos šalyse ir Pasaulyje” . Pranešimas ,,Frankofonijos šalių duomenų bazė profesiniam rengimui Rytų ir centrinės Europos šalyse” (prancūzų kalba). Kvebekas, Kanada. 2002-10-12-17

  Konferencija ,,Partnerystės pamokos –Šiaurės-Baltijos šalių trijų metų bendradarbiavimas ruošiant suaugusių švietėjus”. Vilnius, Lietuva. 2003-02—07-08
  Norvegijos –Lietuvos vadovų mokyklų vadovų ugdymo projektas . Pranešimas ,,Lietuvos Švietimo politika ir pedagogų rengimas” (lietuvių kalba). Bergenas, Norvegija. 2003-05-08
  Praktinė konferencija ,,Nūdienos iššūkiai profesijos konsultantui”. Pranešimas ,,Profesinis orientavimas, Kvebeko (Kanada) patirtis”. Vilnius, Lietuva. 2003-06-26
  Tarpvyriausybinė Frankofonijos agentūra Bukareštas, Rumunija. ,,Kultūrinė įvairovė“ 2003-07-25-26
  ,,Permanentinio mokymosi perspektyvų vadybinis ir andragoginis aspektai“. Pranešimas ,,Pedagogų rengimo koncepcija“. Vilnius, Lietuva. 2004-04-05-06
  dėl lingvistinės ir švietimo politikos bei prancūzų kalbos padėties centrinės ir rytų Europos frankofoniškose šalyse. Pranešimas ,,Prancūzų kalbos vieta Lietuvos švietimo politikoje“(pranešimas prancūzų kalba). Sofija, Bulgarija. 2004-04-25-27
  VPU ,,Užsienio kalbų mokytojo kompetencijos: Lisabonos strategija ir mūsų uždaviniai“. Parnešimas ,,Pedagogų rengimo pertvarka Lietuvoje įgyvendinant Lisabonos strategiją“. Vilnius Lietuva. 2004-12-02
  Tarptautinis projektas COMENIUS 3 ELOS (Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje). Parengtas ir vestas modulis ,,Europos Sąjungos esmė, institucijos ir veiklos principai’’ 2005-2008

  Už informacijos turinį atsakingas (-a) Vytas Navickas.