Tarptautinių mokslo programų projektai

7-oji bendroji programa

 

Kitos kartos aprūpinimas aktyviam įsitraukimui į mokslą ENGAGE - Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science.
7BP finansavimo schema - Coordination and support action. Nr. 612269.
Partneris – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Doc. dr. Daliu Dapkus.
Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2016-12-31.

 

Gamtos mokslų mokytojų mokymas pažangiais metodais.
7-oji bendroji programa Pajėgumai (Mokslas visuomenėje). Nr. SIS-CT-2009-234870. 
Partneris – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Dalius Dapkus.
Projektas vykdytas 2009-05-01 – 2012-05-01.

 

6-oji bendroji programa

 

PHOREMOST. Nanofotonika iki molekulinio lygmens.
6-oji bendroji programa.
Partneris –LEU Fizikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras. 
Projektas vykdytas 2004-10-01 – 2009-02-15.

 

Visby programa

 

Atominių struktūrų skaičiavimai ir jų taikymas astronomijoje ir plazmos fizikoje. 
Visby programa.
Pareiškėjas – LEU, gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Gediminas Gaigalas. 
Projektas vykdytas 2010-08-30 – 2013-09-30.

 

COST programa


Dendrimerai biomediciniuose taikymuose. 
TD0802 programa.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. R. Vaišnoras.
Projektas vykdytas 2009–2012 m.

 

Plazmoninės komponentės ir įrenginiai. 
COST MP0803 programa.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras.
Projektas vykdytas 2009-02-01 – 2012-05-31.

 

Medžiagų daugiapakopiais modeliavimas
COST P19 programa. 
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof.  Rimantas Vaišnoras. 
Projektas vykdytas 2008 – 2010-02-01.

 

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“


Lietuvos ir Prancūzijos kultūriniai mainai XX – XXI amžiuje: įvaizdžių kaita.

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė prof. dr. Nijolė Kašelionienė.
Projektas vykdytas 2013 – 2014.

 

Lietuvos ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo 2011-2013 metų programa


Kompleksinių atominių struktūrų apskaičiavimas.

Lietuvos ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo 2011-2013 metų programa.
Partneris – LEU, gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas.
Projektas vykdytas 2011–2013 m.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2017-04-19 18:15