Tarptautiniai projektai

Tarptautiniai projektai:

 

6-oji, 7-oji bendroji programa:

 

Kitos kartos aprūpinimas aktyviam įsitraukimui į mokslą (ENGAGE - Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science)

7BP finansavimo schema - Coordination and support action. Nr. 612269.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius doc. dr. Dalius Dapkus.

Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2016-12-31.

 

Gamtos mokslų mokytojų mokymas pažangiais metodais

7-oji bendroji programa Pajėgumai (Mokslas visuomenėje). Nr. SIS-CT-2009-234870.

Partneris – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Dalius Dapkus.

Projektas vykdytas 2009-05-01 – 2012-05-01.

 

PHOREMOST. Nanofotonika iki molekulinio lygmens

6-oji bendroji programa.

Partneris – LEU Fizikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdytas 2004-10-01 – 2009-02-15.

 

Erasmus+ programa

 

Polish Online

Erasmus+ programos Antras pagrindinis veiksmas – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2017-1-PL01-KA204-038686.

Partneris – LEU Humanitarinių mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Irena Masoit.

Projektas vykdomas: 2017-09-01 – 2020-08-31.

 

Mediacijos sistemos kūrimas švietimo sektoriuje

Erasmus+ programos Antras pagrindinis veiksmas – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2017-1-LT01-KA201-035234-3.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas: 2017-09-01 – 2019-08-31.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse

Švietimo mainų paramos fondas, ES Erasmus+ programa (KA103), Nr. 2017-1-LT01-KA103-034855             

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, vadovės Gintarė Paulauskaitė ir Jurgita Mickevičiūtė.              

Projektas vykdomas 2017-06-01 – 2019-05-31.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp šalių ir šalių Partnerių

Švietimo mainų paramos fondas, ES Erasmus+ programa (KA107), Nr. 2017-1-LT01-KA107-034979               

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, vadovės Gintarė Paulauskaitė ir Sofija Pivoriūnienė.

Projektas vykdomas 2017-06-01 – 2019-05-31.

 

Mokytojo kvalifikacijos kėlimo politikos eksperimentavimas (TEACHer Upskilling Policy Experimentation)

Erasmus+ programos Trečias pagrindinis veiksmas – Politikos ir inovacijų iniciatyvos. Nr. 582948-EPP-1-2016-2-BE-EPPKA3-PI-POLICY.

Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Rasa Nedzinskaitė.

Projektas vykdomas: 2017-02-27 – 2020-02-26.

 

Kompetencijų tobulinimo skatinimas Baltarusijos aukštosiose mokyklose” (FOSTERC)

Erasmus + KA 2 Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimo programa. Sutarties Nr. 574087-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP (2016-3219/001-001).

Pareiškėjas – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdomas 2016-11-15 – 2019-11-19.

 

Humanitarinių mokslų tyrimų Kambodžoje valdymas ir išplėtojimas

Erasmus+: projektai švietimo ir mokymo srityje, skirsnis „KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“. Sutarties Nr. GEReSH-CAM. 579380-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP.

Partneris – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas prof. dr. Dainius Vaitiekūnas.

Projektas vykdomas 2015-10-15 – 2019-10-14.

 

Plėtojant tarpdisciplininį ekonomikos, etikos ir pilietiškumo ugdymą vidurinėse mokyklose

Erasmus+ programos antras pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės. Nr. 2016-1-LT01-KA201-023232

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

Projektas vykdomas 2016-09-01 – 2018-08-31.

 

Inovatyvumo ir kūrybingumo ugdymas mokyklose (Teaching for Innovation and Creativity in schools)

Erasmus+ Strateginės partnerystės programa. Sutarties Nr. 2016-1-LT01-KA201-023162.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2016-09-01–2018-08-31(veiklos pradedamos 2017-01-23).

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse

Švietimo mainų paramos fondas, ES Erasmus+ programa (KA103), Nr. 2016-1-LT01-KA103-022807

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, vadovės Gintarė Paulauskaitė ir Jurgita Mickevičienė.

Projektas vykdomas 2016-06-01 – 2018-05-31.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp šalių ir šalių Partnerių

Švietimo mainų paramos fondas, ES Erasmus+ programa (KA107), Nr. 2016-1-LT01-KA107-023066                 

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, vadovės Gintarė Paulauskaitė ir Sofija Pivoriūnienė.

Projektas vykdomas 2016-06-01 – 2018-05-31.

 

Erasmus+ ir kitoms tarptautinėms aukštojo mokslo programoms vykdyti

Švietimo mainų paramos fondo ir Valstybės biudžeto lėšos Erasmus+ programos vykdymui, Nr. 2017-LT-NAC-100

Partneris – LEU Tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene skyrius, koordinatorės Gintarė Paulauskaitė ir Jurgita Mickevičiūtė.              

Projektas vykdomas 2017-01-01 – 2017-11-30.

 

Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės.

Erasmus+ programos antras pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės. Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Agnė Brandišauskienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2017-08-31.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir Partnerių

Erasmus+ programos 1 pagridninis veiksmas – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Nr. 2015-1-LT01-KA107-013345.

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių skyrius. Koordinatorė Inga Stanikaitė.

Projektas vykdomas 2015-06-01 – 2017-05-31.

 

Papildoma savitarpio pagalba anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, besimokantiesiems su specifiniais mokymosi skirtumais

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2014-1-DE02-KA200-001093.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2014-09-01 – 2017-08-31.

 

Įtraukusis ugdymas: Sociopsichologinis, edukacinis ir socialinis aspektai

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2014-1-LT01-KA200-000595.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Alvyra Galkienė.

Projektas vykdomas 2014-09-01 – 2017-08-31.

 

Fizikos mokymo horizontai

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus+. Nr. 540130-LLP-1_FR-ERASMUS-ENW.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Romualda Lazauskaitė.

Projektas vykdytas 2013-10-01 – 2016-09-30.

 

Mokykla ir darbas

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Strateginės partnerystės. Nr. 2014-1-IT02-KA201-003985.

Partneris - LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė Irena Navickienė.

Projektas vykdytas 2014-09-01 – 2016-08-30.

 

Partnerystė ugdant ir tiriant atsakingą gyvenseną

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. Nr. 526087-LLP-1-2012-1-NO-ERASMUS-ENWA.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2012-07-30 – 2015-09-30.

 

Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą

Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programa. Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141-P3.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2015-06-30.

 

Socialinio pedagogo kompetencijų tobulinimas medijacija

Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programa. Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdytas 2013-10-01 – 2015-04-01.

 

 

Erasmus+ programa

Mokymosi visą gyvenimą programa

 

Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose - INCOM-VET

Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci poprogramė Naujovių perkėlimas. Nr. LLP-LDV_TOI-2013-LT-0145.

Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Julita Navaitienė.

Projektas vykdytas 2013-10-01 – 2015-09-30.

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste (III etapas)

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Nr. EAC-2010-1388/1.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2014-01-12 – 2015-07-11.

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste (II etapas)

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Nr. EAC-2010-1388/1.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2012-12-22 – 2014-01-11.

 

Mokymasis prie židinio

Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig. Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT00030.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė Irena Navickienė.

Projektas vykdytas 2012-08-01 – 2014-07-31.

 

CredAbility: kurti ir akredituoti mokymo programą teikti menus Europos kalėjimuose

Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci. Nr. 2012-1-GB2-LEO05-07919.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Vilmantė Aleksienė.

Projektas vykdytas 2012-01-10 – 2014-09-30.

 

Vyresnės kartos žinių perdavimas jaunajai kartai ir pradedantiems verslą

Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci. LLP-LdV-TOI-2012-LT-01108-P3.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdytas 2012 – 2014 m.

 

Pedagogikos ir švietimo vadybos studijų turinio modernizavimas ir plėtra Vidurinės Azijos šalyse

Mokymosi visą gyvenimą programa. Tempus. Nr. 517504-TEMPUS-1-2011-1-ES-TEMPUS-JPCR.

Partneris – LEU Edukacinių tyrimų institutas. Koordinatorius prof. habil. dr. Rimantas Želvys.

Projektas vykdytas 2011-10-15 – 2015-04-14.

 

Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. Nr. 517961-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ENW.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2011-09-01 – 2014-09-01.

 

Mokymų kokybės matavimo įrankis (MELIOR)

Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci Inovacijų perkėlimas. Nr. 2010-1-ES-LEO 05-20952.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2010-10-01 – 2012-09-30.

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Nr. EAC-2010-1388.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2011-07-27 – 2012-07-26.

 

Suaugusiųjų žinių darbuotojų mokymo sprendimų stiprinimas (EKWALS)

Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig. Nr. 504481-LLP-1-209-1-IT-GRUNDTVIG-GMP.

Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas dr. Tomas Jovaiša.

Projektas vykdytas 2010-03-03 – 2011-10-31.

 

Trijų socialinio darbo studijų ciklų šešiose Europos šalyse plėtojimas

Mokymosi visą gyvenimą programa. Tempus. Nr. 144562-TEMPUS-2008-UK-JPCR.

Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

Projektas vykdytas 2009-01-15 – 2012-01-15.

 

Anglų kalbos (A2 / B1) svetainė mišriam mokymuisi internete ir auditorijoje „Atsakingas už savo pasaulį“, skirta suaugusiems

Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Adult Learning.

Partneris – LEU Filologijos fakultetas. Koordinatorė lekt. Jovita Bagdonavičiūtė.

Projektas vykdytas 2009-09-01 – 2010-09-01.

 

Socialinių ir jaunimo darbuotojų kultūrinės kompetencijos tobulinimas, taikomasis emocinis raštingumas bei socialinis įtraukimas

Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci.

Pareiškėjas – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2009-08-01 – 2011-07-31.

 

Mokslas visuomenei

Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig partnerystė. Nr. LLP-GRU-MP-2009-LT-00035.

Pagrindinis koordinatorius – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. doc. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė.

Projektas vykdytas 2009-08-01 – 2011-07-31.

 

Partnerystė ugdant ir tiriant atsakingą gyvenseną

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. 155927 –LLP-1-2009-1-NO-ERASMUS-ENWA.

Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2009-07-30 – 2012-09-30.

 

Demokratija muzikos edukacijoje iš Šiaurės šalių perspektyvos, 2 dalis: socialinis teisingumas ir inkliuzija muzikos edukacijoje

Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Higher education.

Partneris – LEU Kultūros ir meno edukologijos institutas, Muzikos katedra. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė.

Projektas vykdytas 2009-06-15 – 2010-10-01.

 

Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus. Nr. 142821-LLP-1-2008-1-UK-ERASMUS-ENW.

Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2008-10-01 – 2011-09-30.

 

Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus. Nr. 517961-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ENW.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė prof. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2012-05-28 – 2014-09-30.

 

Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos regione

Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Horizontal.

Pareiškėjas – LEU Profesinės kompetencijos tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2008-09-01 – 2010-07-01.

 

Europos socialinės kultūrinės sienos – tradicinis suvokimas ir modernieji landšaftai

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus intensyvioji programa.

Partneris – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Saulius Stanaitis.

Projektas vykdytas 2007-10-01 – 2008-03-30.

 

Mokomasis žaidimas

Mokymosi visą gyvenimą programa. Comenius.

Partneris – LEU Matematikos ir informatikos fakultetas. Vadovė prof. Joana Lipeikienė.

Projektas vykdytas 2006-10-01 – 2008-09-30.

 

 

Nordplus programa

 

Savižudybės rizikos mažinimas per edukaciją

Nordplus Adult 2015 programa. Nr. NPAD-2015/10279.

Partneris – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas 2015-09 – 2017-09.

 

Šiaurės ir Baltijos šalių kalbų kavinė

Nordplus Adult 2015 programa.  NPAD-2015/10276.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2017-10-01.

 

Mitologija, identitetas ir kultūra Baltijos ir Šiaurės šalyse

Norplus Higher Education programa. Nr. NPHE-2013/10272.

Partneris – LEU ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Baltijos ir Šiaurės šalių kultūriniai mainai

Nordplus Higher Education 2015 programa.  NPHE-2015/10294.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Projekto vadovė Vilma Leonavičienė. Papildoma informacija.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Šiaurės šalių muzikinio švietimo tinklas

Nordplus Higher Education programa. Nr. NPHE-2015/10071.

Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė - doc. dr. Jolanta Lasauskienė.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Nuoseklus vystymasis muzikiniame ugdyme

Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus.

Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė.

Projektas vykdytas 2011-01-24 – 2013-12-15.

 

Klimato simboliai mene ir technologijose

Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus.

Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas, Meninio ugdymo katedra. Koordinatorius prof. Vaidas Matonis.

Projektas vykdytas 2010-11-30 – 2012 m.

 

Europos socialinės kultūrinės sienos – tradicinis suvokimas ir modernieji landšaftai

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus intensyvioji programa.

Partneris – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Saulius Stanaitis.

Projektas vykdytas 2007-10-01 – 2008-03-30.

 

Mokomasis žaidimas

Mokymosi visą gyvenimą programa. Comenius.

Partneris – LEU Matematikos ir informatikos fakultetas. Vadovė prof. Joana Lipeikienė.

Projektas vykdytas 2006-10-01 – 2008-09-30.

 

 

Dvišalės (trišalės) tarptautinės programos

 

Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.: institucijos, parlamentarai, parlamentinė praktika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Sutarties Nr. S-LB-17-8.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis

Projektas vykdomas 2017-01-02 – 2018-12-31.

 

6-8 metų vaikų muzikinės klausos ir balso aparato koordinacija dainavimo proceso metu: lyginamoji studija Latvijoje, Lietuvoje ir Taivanyje

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programa. Nr. TAP-LLT-04/2015.

Pareiškėjas – Ugdymo mokslų fakultetas. Projekto vadovė dr. Asta Rauduvaitė.

Projektas vykdomas 2015-01-01 – 2017-12-31.

 

Productivity, most important threats and seasonal migration routes of the north-eastern European population of the little tern Sterna/Sternula albifrons

Biologinės įvairovės funkcionavimas aplinkoje. Sutarties Nr. 1/2014-2016.

Partneris – LEU Gamtos matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Petras Kurlavičius.

Projektas vykdytas 2014-02-25– 2016.

 

Jaunimo kaip sociokultūrinės erdvės subjekto ypatumai globalizacijos ir informacinės visuomenės sąlygomis

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Nr. TAP LB-11/2015.

Pareiškėjas – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Projekto vadovė prof. dr. Vilija Grincevičienė.

Projektas vykdytas 2015-01-01 – 2016-12-31.

 

Egzegezės tradicijos antikos filosofijoje, judaizme ir krikščionybėje: kilmė ir kultūrinis kontekstas

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“. Nr. CH-3-ŠMM-02/08.

Paraeiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Projekto vadovė Prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė. Papildoma informacija.

Projektas vykdytas 2016-01-01 – 2016-09-30.

 

Lietuvos ir Prancūzijos kultūriniai mainai XX – XXI amžiuje: įvaizdžių kaita

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė prof. dr. Nijolė Kašelionienė.

Projektas vykdytas 2013 – 2014-12.

 

Hibridinės sistemos dendrimeras-gadolinis Gd(III)- nanodeimantas tyrimas kaip naujo kontrastinio agento magnetinio rezonanso (MRI) vaizdinimui

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2011-2015 metų programa. TAP-LU-11-009

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdytas 2012-02-17 – 2013-12-31.

 

Kalbos Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje: dabartinė padėtis, perspektyvos, regioninė sąveika
Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. 
Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Gintautas Kundrotas. 
Projektas vykdytas 2011-02-15 – 2012-01-05.

 

Kompleksinių atominių struktūrų apskaičiavimas

Lietuvos ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo 2011-2013 metų programa.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas.

Projektas vykdytas 2011–2013 m.

 

 

Baltijos jūros regiono programos

 

Inovatyvūs verslo perdavimo modeliai smulkioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione (INBETS BSR)

Interreg V B Baltijos jūros regiono programa.

Projekto vykdytojas – Baltic Sea Academy.

Partneris – Lietuvos edukologijos universitetas. Koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdomas – 2017-05-25 – 2020-09-30.

 

Verslo perdavimo kooperacijos modeliai užtikrinantys inovatyvių įmonių ir verslininkų veiklos tęstinumą ir augimą

Europos Sąjungos strategija Baltijos jūros regionui Nr. #S93.

Partneris – LEU. Projekto koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdomas 2016-02-19 – 2017-03-31.

 

Inovatyvios smulkios ir vidutinės įmonės pagal lytį ir amžių – Quick IGA

INTERREG IV Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa. Nr. 073.

Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdytas 2011-09-29 – 2014-03-28.

 

Inovatyvus R&D tinklas smulkioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione

Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa.

Partneris – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdytas 2010-11-01 – 2011-10-31.

 

Tarpkultūrinė lyderystė Baltijos regione

SIDA Baltijos jūros regiono programa.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdytas 2008-09-01 – 2009-03-31.

 

 

COST programa

 

Tarp atomo ir ląstelės: molekulinė biofizika biologijai ir sveikatos priežiūrai

COST CA15126 programa.

Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdomas 2016-04-16 – 2020-04-05.

 

Dendrimerai biomediciniuose taikymuose

COST TD0802 programa.

Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdytas 2009–2012 m.

 

Plazmoninės komponentės ir įrenginiai

COST MP0803 programa.

Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdytas 2009-02-01 – 2012-05-31.

 

Medžiagų daugiapakopiais modeliavimas

COST P19 programa.

Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras.

Projektas vykdytas 2008 – 2010-02-01.

 

 

Norvegijos finansinio mechanizmo programa

 

Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006.

Pareiškėjas – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2016-04-30 (projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2017-04-30 ).

 

Norvegijos švietimo įstaigos patirties perdavimas vartotojų pilietiškumo švietimo srityje

Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir eurointegracinio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas).

Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2010-01-29 – 2010-10-30.

 

Socialinės srities profesionalų gebėjimų stiprinimas

Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir eurointegracinio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas).

Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas Mindaugas Briedis.

Projektas vykdytas 2010-01-28 – 2010-10-30.

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos lėšų skyrimo užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo programa

 

Inovacijos lituanistikoje: nuo mokslo iki praktikos

ŠMM   lėšų skyrimo užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams kvietimas. Sutarties Nr. S-160.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdytas 2016-07–2016-12.

 

Lituanistikos tradicijų vystymas Maskvos valstybinio M.V. Lomonosovo universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos centre Lietuvos tūkstantmečio minėjimo metais

Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programa. Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Gintautas Kundrotas.

Projektas vykdytas 2010-06-14 – 2010-12-15.

 

 

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

 

Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per mokymąsi visą gyvenimą, motyvacijos didinimą, interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“. Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-014.

Partneris – LEU. Projekto koordinatorius doc.dr. Angelė Kaušylienė

Partneris – Lietuvos vaikų fondas.

Pareiškėjas – VšĮ Trakų švietimo centras.

Projektas vykdytas  2016-04-13 – 2016-09-30.

 

 

Europos Komisijos specifinė programa

 

Įsipareigojimas demokratijai, stiprinant moterų dalyvavimą

Europos Komisijos specifinės programos "Europe for Citizens" papogramė „Strand2: Democratic engagement and civic participation".

Partneris – Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. habil. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2015-01-15 – 2016-06-01.

 

Aristo: Europos jaunųjų sportininkų sveikatos ir treniruočių stebėsenos protokolas

Europos Komisijos specifinė programa „Youth and sport". Nr C2NO7-11ML-1113-0241-9.

Partneris – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Koordinatorė Eglė Kemerytė-Riaubienė.

Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2015-06-30.

 

Narkotikus vartojančių vaikų reabilitacijos tobulinimo ir reintegracijos programa

Europos Komisijos specifinė programa „Narkomanijos prevencija ir informavimas“. Nr. JLS/2007/DPIP-1/03 30-CE-0227203/00-64.

Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė Renata Katinaitė.

Projektas vykdytas 2008-12-29 – 2011-03-28.

 

 

Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL programa

 

Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą

Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL programa. Nr. EQ/2004/1130-12/D4-180.

Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė Renata Katinaitė.

Projektas vykdytas 2004-12-01 – 2008-08-29.

 

 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų programa

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro prioritetai jubiliejiniais (550 m. Lietuvos ir Gruzijos oficialiems santykiam) 2015 metams

Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų programa.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Regina Rinkauskienė.

Projektas vykdytas 2015 m.

 

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro 2014 m. veiklos prioritetai

Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų programa. Nr. S-211.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Diana Steiblienė.

Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2014-12-31.

 

 

Visby programa

 

Atominių struktūrų skaičiavimai ir jų taikymas astronomijoje ir plazmos fizikoje

Visby programa.

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Gediminas Gaigalas.

Projektas vykdytas 2010-08-30 – 2013-09-30.

 

Užsakomieji moksliniai tyrimai

 

Ultragarsinio elektroninių chipų mikrosuvirinimo tyrimas

Partneris – LEU Fizikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. dr. Piotras Vasiljevas.

Projektas vykdytas 2006-04-01 – 2009-05-01.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2018-09-27 12:10