Mokymosi visą gyvenimą programos projektai

Leonardo da Vinci

 

Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą.
Leonardo da Vinci poprogramė Naujovių perkėlimas. Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141-P3.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė.
Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2015-06-30.

 

Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose - INCOM-VET.
Leonardo da Vinci poprogramė Naujovių perkėlimas. Nr. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145.
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakulteto. Koordinatorė: doc. dr. Julita Navaitienė.
Projektas vykdytas 2013-10-01 – 2015-09-30.

 

Socialinio pedagogo kompetencijų tobulinimas medijacija.
Leonardo da Vinci poprogramė Naujovių perkėlimas. Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė.
Projektas vykdytas 2013-10-01 – 2015-04-01.

 

CredAbility: kurti ir akredituoti mokymo programą teikti menus Europos kalėjimuose.
Leonardo da Vinci. Nr. 2012-1-GB2-LEO05-07919.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Vilmantė Aleksienė.
Projektas vykdytas 2012-01-10 – 2014-09-30.

 

Vyresnės kartos žinių perdavimas jaunajai kartai ir pradedantiems verslą.
Leonardo da Vinci. LLP-LdV-TOI-2012-LT-01108-P3.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.
Projektas vykdytas 2012 – 2014 m.

 

Mokymų kokybės matavimo įrankis (MELIOR). 
Leonardo da Vinci poprogramė Naujovių perkėlimas. Nr. 2010-1-ES-LEO 05-20952. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2010-10-01 – 2012-09-30.

 

Socialinių ir jaunimo darbuotojų kultūrinės kompetencijos tobulinimas, taikomasis emocinis raštingumas bei socialinis įtraukimas.
Leonardo da Vinci.
Pareiškėjas – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2009-08-01 – 2011-07-31.

 

Nordplus

 

Mitologija, identitetas ir kultūra Baltijos ir Šiaurės šalyse.

Norplus Higher Education programa. Nr. NPHE-2013/10272.

Partneris – LEU ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Baltijos ir Šiaurės šalių kultūriniai mainai.

Nordplus Higher Education 2015 programa.  NPHE-2015/10294.

Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Projekto vadovė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Šiaurės šalių muzikinio švietimo tinklas.

Nordplus Higher Education programa. Nr. NPHE-2015/10071.

Partneris - LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė - doc. dr. Jolanta Lasauskienė.

Projektas vykdytas 2015-06-15 – 2016-10-01.

 

Nuoseklus vystymasis muzikiniame ugdyme. 
Nordplus. 
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė. 
Projektas vykdytas 2011-01-24 – 2013-12-15.

 

Klimato simboliai mene ir technologijose.
Nordplus. 
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas, Meninio ugdymo katedra. Koordinatorius – prof. Vaidas Matonis. 
Projektas vykdytas 2010-11-30 – 2012 m.

 

Anglų kalbos (A2 / B1) svetainė mišriam mokymuisi internete ir auditorijoje „Atsakingas už savo pasaulį“, skirta suaugusiems.
Nordplus Adult Learning. 
Partneris – Filologijos fakultetas. Koordinatorė lekt. Jovita Bagdonavičiūtė. 
Projektas vykdytas 2009-09-01 – 2010-09-01.

Demokratija muzikos edukacijoje iš Šiaurės šalių perspektyvos, 2 dalis: socialinis teisingumas ir inkliuzija muzikos edukacijoje.
Nordplus Higher education.
Partneris – Kultūros ir meno edukologijos institutas, Muzikos katedra. Atstovė doc. dr. Jolanta Lasauskienė. 
Projektas vykdytas 2009-06-15 – 2010-10-01.

Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos regione.
Nordplus Horizontal. 
Pareiškėjas – Profesinės kompetencijos tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas.
Projektas vykdytas 2008-09-01 – 2010-07-01.

 

Tempus

 

Pedagogikos ir švietimo vadybos studijų turinio modernizavimas ir plėtra Vidurinės Azijos šalyse. 
Tempus. Nr. 517504-TEMPUS-1-2011-1-ES-TEMPUS-JPCR.
Partneris – LEU Edukacinių tyrimų institutas. Koordinatorius prof. Rimantas Želvys. 
Projektas vykdytas 2011-10-15 – 2014-10-14.

 

Trijų socialinio darbo studijų ciklų šešiose Europos šalyse plėtojimas.
Tempus. Nr. 144562-TEMPUS-2008-UK-JPCR. 
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.
Projektas vykdytas 2009-01-15 – 2012-01-15.

 

Grundtvig

 

Mokymasis prie židinio.
Grundtvig. Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT00030.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė - Irena Navickienė.
Projektas vykdytas 2012-08-01 – 2014-07-31.

 

Suaugusiųjų žinių darbuotojų mokymo sprendimų stiprinimas (EKWALS). 
Grundtvig. Nr. 504481-LLP-1-209-1-IT-GRUNDTVIG-GMP. 
Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas dr. Tomas Jovaiša. 
Projektas vykdytas 2010-03-03 – 2011-10-31.

 

Mokslas visuomenei.
Grundtvig partnersytė. Nr. LLP-GRU-MP-2009-LT-00035.
Pagrindinis koordinatorius – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. doc. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė.
Projektas vykdytas 2009-08-01 – 2011-07-31.

 

Comenius


Mokomasis žaidimas.
Comenius.
Partneris – LEU Matematikos ir informatikos fakultetas. Vadovė prof. Joana Lipeikienė. 
Projektas vykdytas 2006-10-01 – 2008-09-30.

 

Erasmus

 

Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje.
Erasmus akademiniai tinklai. Nr. 517961-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ENW.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė – prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2011-09-01 – 2014-09-01.

 

Partnerystė ugdant ir tiriant atsakingą gyvenseną.
Erasmus akademiniai tinklai. 526087-LLP-1-2012-1-NO-ERASMUS-ENWA.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė – prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2012-07-30 – 2015-09-30.

 

Partnerystė ugdant ir tiriant atsakingą gyvenseną.
Erasmus akademiniai tinklai. 155927 –LLP-1-2009-1-NO-ERASMUS-ENWA.
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė – prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2009-07-30 – 2012-09-30.

 

Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje.
Erasmus. Nr. 142821-LLP-1-2008-1-UK-ERASMUS-ENW.
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė – prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2008-10-01 – 2011-09-30.

 

Europos socialinės kultūrinės sienos – tradicinis suvokimas ir modernieji landšaftai.
Erasmus intensyvioji programa.
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Saulius Stanaitis.
Projektas vykdytas 2007-10-01 – 2008-03-30.


Europos Komisijos specifinės programos

 

Įsipareigojimas demokratijai, stiprinant moterų dalyvavimą.

Europos Komisijos specifinės programos "Europe for Citizens" papogramė „Strand2: Democratic engagement and civic participation".

Partneris – Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė prof. habil. dr. Irena Zaleskienė.

Projektas vykdytas 2015-01-15 – 2016-06-01.

 

Aristo: Europos jaunųjų sportininkų sveikatos ir treniruočių stebėsenos protokolas

Europos Komisijos specifinė programa „Youth and sport". Nr C2NO7-11ML-1113-0241-9.

Partneris – LEU Sporto ir sveikatos fakultetas. Koordinatorė Eglė Kemerytė-Riaubienė.

Projektas vykdytas 2014-01-01 – 2015-06-30.

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste (III etapas).

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Nr. EAC-2010-1388/1.

Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorius doc. dr. Algimantas Šventickas.

Projektas vykdomas 2014-01-12 – 2015-07-11.

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste (II etapas). 
Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa.  Nr. EAC-2010-1388/1. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdomas 2012-12-22 – 2014-01-31.

 

Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste. 
Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa.  Nr. EAC-2010-1388. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas  2011-07-27 – 2012-07-26.

 

Narkotikus vartojančių vaikų reabilitacijos tobulinimo ir reintegracijos programa.
Europos Komisijos specifinė programa „Narkomanijos prevencija ir informavimas“. Nr. JLS/2007/DPIP-1/03 30-CE-0227203/00-64.
Pareiškėjas – VPU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė Renata Katinaitė.
Projektas vykdytas 2008-12-29 – 2011-03-28.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2017-04-19 18:14