Dvišalio bendradarbiavimo programų projektai

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa

 

Egzegezės tradicijos antikos filosofijoje, judaizme ir krikščionybėje: kilmė ir kultūrinis kontekstas.

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“. Nr. CH-3-ŠMM-02/08.

Paraeiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Projekto vadovė Prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė. Papildoma informacija.

Projektas vykdytas 2016-01-01 – 2016-09-30.

 

Lietuvos ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo 2011-2013 metų programa

 

Kompleksinių atominių struktūrų apskaičiavimas.
Lietuvos ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo 2011-2013 metų programa.
Partneris – LEU, gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas.
Projektas vykdytas 2011–2013 m.

 

Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

 

Parlamentarizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.: institucijos, parlamentarai, parlamentinė praktika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Sutarties Nr. S-LB-17-8.

Pareiškėjas – LEU Humanitarinio ugdymo fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis

Projektas vykdomas 2017-01-02 – 2018-12-31 

 

Kalbos Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje: dabartinė padėtis, perspektyvos, regioninė sąveika. 
Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. 
Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Gintautas Kundrotas. 
Projektas vykdytas 2011-02-15 – 2012-01-05.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2017-04-19 18:12