Baltijos jūros regiono programų projektai

Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa

 

Inovatyvus R&D tinklas smulkioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione.
Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa.
Partneris – Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2010-11-01 – 2011-10-31.

Tarpkultūrinė lyderystė Baltijos regione.
SIDA Baltijos jūros regiono programa.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas  dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2008-09-01 – 2009-03-31.

 

Norvegijos finansiniai mechanizmai

 

Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006.

Pareiškėjas – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdytas 2015-09-01 – 2016-04-30.

 

Norvegijos švietimo įstaigos patirties perdavimas vartotojų pilietiškumo švietimo srityje
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir eurointegracinio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas). 
Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2010-01-29 – 2010-10-30.

 

Socialinės srities profesionalų gebėjimų stiprinimas
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir eurointegracinio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas). 
Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas Mindaugas Briedis. 
Projektas vykdytas 2010-01-28 – 2010-10-30.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2017-04-19 18:11