Tarptautiniai projektai

Tarptautiniai projektai

 

6-oji, 7-oji bendroji programa


Kitos kartos aprūpinimas aktyviam įsitraukimui į mokslą ENGAGE - Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science.

7BP finansavimo schema - Coordination and support action. Nr. 612269.
Partneris – Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Doc. dr. Daliu Dapkus.
Projektas vykdomas 2014-01-01 – 2016-12-31.


Gamtos mokslų mokytojų mokymas pažangiais metodais.

7-oji bendroji programa Pajėgumai (Mokslas visuomenėje). Nr. SIS-CT-2009-234870. 
Partneris – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Dalius Dapkus.
Projektas vykdytas 2009-05-01 – 2012-05-01.


PHOREMOST. Nanofotonika iki molekulinio lygmens.

6-oji bendroji programa.
Partneris –LEU Fizikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras. 
Projektas vykdytas 2004-10-01 – 2009-02-15.


Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci.


Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo programa. Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141-P3.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė.
Projektas vykdomas 2014-01-01 – 2015-06-30.

 
Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose - INCOM-VET.
Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci poprogramė Naujovių perkėlimas. Nr. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145.
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakulteto. Koordinatorė: doc. dr. Julita Navaitienė.
Projektas vykdomas 2013-10-01 – 2015-09-30.


Socialinio pedagogo kompetencijų tobulinimas medijacija.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo programa. Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Angelė Kaušylienė.
Projektas vykdomas 2013-10-01 – 2015-04-01.


CredAbility: kurti ir akredituoti mokymo programą teikti menus Europos kalėjimuose.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci. Nr. 2012-1-GB2-LEO05-07919.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Vilmantė Aleksienė.
Projektas vykdomas 2012-01-10 – 2014-09-30.


Vyresnės kartos žinių perdavimas jaunajai kartai ir pradedantiems verslą.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci. LLP-LdV-TOI-2012-LT-01108-P3.
Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.
Projektas vykdomas 2012 – 2014 m.


Mokymų kokybės matavimo įrankis (MELIOR). 

Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci Inovacijų perkėlimas. Nr. 2010-1-ES-LEO 05-20952. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2010-10-01 – 2012-09-30.


Socialinių ir jaunimo darbuotojų kultūrinės kompetencijos tobulinimas, taikomasis emocinis raštingumas bei socialinis įtraukimas
.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Leonardo da Vinci.
Pareiškėjas – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2009-08-01 – 2011-07-31.


Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus.

 

Šiaurės ir Baltijos šalių kalbų kavinė.

Nordplus Adult 2015 programa.  NPAD-2015/10276.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2017-10-01.

 

Savižudybės rizikos mažinimas per edukaciją.

Nordplus Adult 2015 programa. Nr. NPAD-2015/10279.

Partneris – LEU Aukštaitijos regiono edukacinis centras. Koordinatorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projektas vykdomas 2015-09 – 2017-09.


Mitologija, identitetas ir kultūra Baltijos ir Šiaurės šalyse.

Nordplus Higher Education. Nr. NPHE-2013/10272.
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Jolanta Lasauskienė.
Projektas vykdomas 2013-02-13 – 2015.


Nuoseklus vystymasis muzikiniame ugdyme. 

Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus. 
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė doc. dr. Jolanta Lasauskienė. 
Projektas vykdytas 2011-01-24 – 2013-12-15.


Klimato simboliai mene ir technologijose.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus. 
Partneris – LEU Ugdymo mokslų fakultetas, Meninio ugdymo katedra. Koordinatorius – prof. Vaidas Matonis. 
Projektas vykdytas 2010-11-30 – 2012 m.


Anglų kalbos (A2 / B1) svetainė mišriam mokymuisi internete ir auditorijoje „Atsakingas už savo pasaulį“, skirta suaugusiems
.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Adult Learning. 
Partneris – Filologijos fakultetas. Koordinatorė lekt. Jovita Bagdonavičiūtė. 
Projektas vykdytas 2009-09-01 – 2010-09-01.

Demokratija muzikos edukacijoje iš Šiaurės šalių perspektyvos, 2 dalis: socialinis teisingumas ir inkliuzija muzikos edukacijoje.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Higher education.
Partneris – Kultūros ir meno edukologijos institutas, Muzikos katedra. Atstovė doc. dr. Jolanta Lasauskienė. 
Projektas vykdytas 2009-06-15 – 2010-10-01.

Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos regione.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Nordplus Horizontal. 
Pareiškėjas – Profesinės kompetencijos tobulinimo institutas. Vadovas dr. Algimantas Šventickas.
Projektas vykdytas 2008-09-01 – 2010-07-01.


Mokymosi visą gyvenimą programa. Tempus.


Pedagogikos ir švietimo vadybos studijų turinio modernizavimas ir plėtra Vidurinės Azijos šalyse. 

Mokymosi visą gyvenimą programa. Tempus. Nr. 517504-TEMPUS-1-2011-1-ES-TEMPUS-JPCR.
Partneris – LEU Edukacinių tyrimų institutas. Koordinatorius prof. Rimantas Želvys. 
Projektas vykdomas 2011-10-15 – 2014-10-14.


Trijų socialinio darbo studijų ciklų šešiose Europos šalyse plėtojimas.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Tempus. Nr. 144562-TEMPUS-2008-UK-JPCR. 
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. dr. Giedrė Kvieskienė.
Projektas vykdytas 2009-01-15 – 2012-01-15.


Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig.


Mokymasis prie židinio.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig. Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT00030.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Koordinatorė - Irena Navickienė.
Projektas vykdomas 2012-08-01 – 2014-07-31.


Suaugusiųjų žinių darbuotojų mokymo sprendimų stiprinimas (EKWALS
). 
Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig. Nr. 504481-LLP-1-209-1-IT-GRUNDTVIG-GMP. 
Pareiškėjas – LEU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas dr. Tomas Jovaiša. 
Projektas vykdytas 2010-03-03 – 2011-10-31.


Mokslas visuomenei
.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Grundtvig partnersytė. Nr. LLP-GRU-MP-2009-LT-00035.
Pagrindinis koordinatorius – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. doc. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė.
Projektas vykdytas 2009-08-01 – 2011-07-31.


Mokymosi visą gyvenimą programa. Comenius.


Mokomasis žaidimas.
Mokymosi visą gyvenimą programa. Comenius.
Partneris – LEU Matematikos ir informatikos fakultetas. Vadovė prof. Joana Lipeikienė. 
Projektas vykdytas 2006-10-01 – 2008-09-30.


Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus.

 

Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės.

Erasmus+ programos antras pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės. Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Koordinatorė dr. Agnė Brandišauskienė.

Projektas vykdomas 2015-09-01 – 2017-08-31.

 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir Partnerių

Erasmus+ programos 1 pagridninis veiksmas – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Nr. 2015-1-LT01-KA107-013345.

Pareiškėjas – LEU Tarptautinių ryšių skyrius. Koordinatorė Inga Stanikaitė.

Projektas vykdomas 2015-06-01 – 2017-05-31.

 

Papildoma savitarpio pagalba anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, besimokantiesiems su specifiniais mokymosi skirtumais.

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2014-1-DE02-KA200-001093.

Partneris – LEU Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Vilma Leonavičienė.

Projektas vykdomas 2014-09-01 – 2017-08-31.

 

Įtraukusis ugdymas: Sociopsichologinis, edukacinis ir socialinis aspektai.

Erasmus+ programos 2 pagrindinis veiksmas - Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Nr. 2014-1-LT01-KA200-000595.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Vadovė doc. dr. Alvyra Galkienė.

Projektas vykdomas 2014-09-01 – 2017-08-31.

 

Fizikos mokymo horizontai.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus+. Nr. 540130-LLP-1_FR-ERASMUS-ENW.

Partneris – LEU gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorė–doc. dr. Romualda Lazauskaitė.

Projektas vykdomas 2013-10-01 – 2016-09-30.


Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. Nr. 517961-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ENW.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė – prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdomas 2011-09-01 – 2014-09-01.


Partnerystė ugdant ir tiriant atsakingą gyvenseną.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. 526087-LLP-1-2012-1-NO-ERASMUS-ENWA.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Koordinatorė – prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdomas 2012-07-30 – 2015-09-30.


Partnerystė ugdant ir tiriant atsakingą gyvenseną.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus akademiniai tinklai. 155927 –LLP-1-2009-1-NO-ERASMUS-ENWA.
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė – prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2009-07-30 – 2012-09-30.


Vaiko identitetas ir pilietiškumas Europoje.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus. Nr. 142821-LLP-1-2008-1-UK-ERASMUS-ENW.
Partneris – LEU Socialinės komunikacijos institutas, Socialinio ugdymo katedra. Koordinatorė – prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2008-10-01 – 2011-09-30.


Europos socialinės kultūrinės sienos – tradicinis suvokimas ir modernieji landšaftai.

Mokymosi visą gyvenimą programa. Erasmus intensyvioji programa.
Partneris – Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Saulius Stanaitis.
Projektas vykdytas 2007-10-01 – 2008-03-30.


Mokymosi visą gyvenimą programa. Europos Komisijos specifinės programos.


Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste (II etapas). 

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa.  Nr. EAC-2010-1388/1. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdomas 2012-12-22 – 2014-01-31.


Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste. 

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa.  Nr. EAC-2010-1388. 
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas doc. dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas  2011-07-27 – 2012-07-26.


Narkotikus vartojančių vaikų reabilitacijos tobulinimo ir reintegracijos programa
.
Europos Komisijos specifinė programa „Narkomanijos prevencija ir informavimas“. Nr. JLS/2007/DPIP-1/03 30-CE-0227203/00-64.
Pareiškėjas – VPU Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė Renata Katinaitė.
Projektas vykdytas 2008-12-29 – 2011-03-28.


Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL programa


Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą.

Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL programa.
Partneris – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė Renata Katinaitė.
Projektas vykdytas 2004-12-01 – 2008-08-29. 


Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“


Lietuvos ir Prancūzijos kultūriniai mainai XX – XXI amžiuje: įvaizdžių kaita.

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“.
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė prof. dr. Nijolė Kašelionienė.
Projektas vykdomas 2013 – 2014.

 

Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa

 

Verslo perdavimo kooperacijos modeliai užtikrinantys inovatyvių įmonių ir verslininkų veiklos tęstinumą ir augimą.

Europos Sąjungos strategija Baltijos jūros regionui Nr. #S93.

Partneris – LEU. Projekto koordinatorius prof. dr. Vytas Navickas.

Projektas vykdomas 2016-02-19 – 2017-03-31.


Inovatyvios smulkios ir vidutinės įmonės pagal lytį ir amžių – Quick IGA. 

INTERREG IV Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa. Nr. 073.
Partneris – LEU Socialinės edukacijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdomas 2011-09-29 – 2014-03-28.


Inovatyvus R&D tinklas smulkioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione.

Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programa.
Partneris – Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2010-11-01 – 2011-10-31.


Tarpkultūrinė lyderystė Baltijos regione.

SIDA Baltijos jūros regiono programa.
Partneris – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vadovas  dr. Algimantas Šventickas. 
Projektas vykdytas 2008-09-01 – 2009-03-31.


Lietuvos ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo 2011-2013 metų programa


Kompleksinių atominių struktūrų apskaičiavimas.

Lietuvos ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo 2011-2013 metų programa.
Partneris – LEU, gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Koordinatorius prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas.
Projektas vykdytas 2011–2013 m.

 
Visby programa

Atominių struktūrų skaičiavimai ir jų taikymas astronomijoje ir plazmos fizikoje. 
Visby programa.
Pareiškėjas – LEU, gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. Gediminas Gaigalas. 
Projektas vykdytas 2010-08-30 – 2013-09-30.


COST programa


Dendrimerai biomediciniuose taikymuose. 
TD0802 programa.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. R. Vaišnoras.
Projektas vykdytas 2009–2012 m.


 Plazmoninės komponentės ir įrenginiai. 
COST MP0803 programa.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Rimantas Vaišnoras.
Projektas vykdytas 2009-02-01 – 2012-05-31.


Medžiagų daugiapakopiais modeliavimas

COST P19 programa. 
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof.  Rimantas Vaišnoras. 
Projektas vykdytas 2008 – 2010-02-01.


Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

 

Jaunimo kaip sociokultūrinės erdvės subjekto ypatumai globalizacijos ir informacinės visuomenės sąlygomis.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Nr. TAP LB-11/2015.

Pareiškėjas – LEU Ugdymo mokslų fakultetas. Projekto vadovė prof. dr. Vilija Grincevičienė.

Projektas vykdomas 2015-01-01 – 2016-12-31.


Kalbos Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje: dabartinė padėtis, perspektyvos, regioninė sąveika. 

Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. 
Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Gintautas Kundrotas. 
Projektas vykdytas 2011-02-15 – 2012-01-05.

 

Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų programa

Gru
Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų programa. Nr. S-211.
Partneris – Lituanistikos fakultetas. Koordinatorė Diana Steiblienė.
Projektas vykdomas 2014-01-01 – 2014-12-31.

 

Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programa


Lituanistikos tradicijų vystymas Maskvos valstybinio M.V. Lomonosovo universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos centre Lietuvos tūkstantmečio minėjimo metais.

Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 m. programa.
Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Gintautas Kundrotas.
Projektas vykdytas 2010-06-14 – 2010-12-15.


Norvegijos finansiniai mechanizmai


Norvegijos švietimo įstaigos patirties perdavimas vartotojų pilietiškumo švietimo srityje
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir eurointegracinio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas). 
Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovė prof. dr. Irena Zaleskienė. 
Projektas vykdytas 2010-01-29 – 2010-10-30.


Socialinės srities profesionalų gebėjimų stiprinimas

Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir eurointegracinio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas). 
Pareiškėjas – Socialinės komunikacijos institutas. Vadovas Mindaugas Briedis. 
Projektas vykdytas 2010-01-28 – 2010-10-30.

 

Užsakomieji moksliniai tyrimai


Ultragarsinio elektroninių chipų mikrosuvirinimo tyrimas.
U
žsakomieji moksliniai tyrimai. Firma Hesse & Knipps Gmb. Vokietija.
Partneris – LEU Fizikos ir technologijų fakultetas. Vadovas prof. dr. Piotras Vasiljevas. 
Projektas vykdytas 2006-04-01 – 2009-05-01.


 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2018-01-05 09:31