Lietuvos mokslo tarybos mokslo programų projektai

Lietuvos mokslo tarybos remiama veiklos kryptis „Mokslininkų grupių projektai“

 

 

Platono „Gorgijas": tyrimas ir vertinimas (MIP-034/2015).

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdomas 2015-05-01 – 2017-06-30.

 

Filonas Aleksandrietis ir filosofinė graikų kultūra (MIP-064/2014).

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas habil. dr. Tatjana Aleknienė.

Projektas vykdytas 2014-04-01 – 2015-06-30.

 

Ultragarsinio augalinių bioląstelių skaidymo įrenginio reaktoriaus kūrimas ir tyrimas (MIP-018/2014).

Pareiškėjas – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vadovas habil. Dr. Piotr Vasiljev.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2016-12-31.

 

Gilles‘is Deleuze‘as: filosofija ir menas (MIP-067/2014).

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas prof. dr. Jūratė Rubavičienė.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2016-12-31.

 

Platono „Filebas“: teksto tyrimas ir vertimas (MIP-12191).
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Tatjana Aleknienė. 
Projektas vykdytas 2012-03-01 – 2013-12-31.

 

Naujos faunos. Taksonominė analizė ir naujos mokslui entobiontinių lepidoptera rūšys (MIP-11347).
Pareiškėjas – LEU Gamtos mokslų fakultetas. Vadovas prof. Jonas Rimantas Stonis. 
Projektas vykdytas 2011-06-07 – 2012-12-31.

Skysčių transportavimui, skaidymui ir dozavimui skirtų ultragarsinių pjezomechaninių sistemų kūrimas (MIP-065/2011).
Partneris – LEU Fizikos ir technologijos fakultetas. Vadovas prof. Piotr Vasiljevas. 
Projektas vykdytas 2011-06-01 – 2012-12-31.

 

Plotinas ir gnostikai: poleminis dialogas (MIP-11338).
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė dr. Tatjana Aleknienė.
Projektas vykdytas 2011-06-01 – 2012-01-31.

 

 Tautinės vertybės 1990–2009 m. lietuvių išeivijos literatūroje (MIP-10536).
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vytautas Martinkus. 
Projektas vykdytas 2010-07-01 – 2012-01-05.

 

Europos literatūros komparatyvinio matmens tyrimas (MIP-10495).
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė.
Projektas vykdytas 2010-10-05 – 2010-12-31.

 

Europos literatūros komparatyvinio matmens tyrimas (MIP-10495).
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė.
Projektas vykdytas 2010-10-05 – 2010-12-31.

 

 

 Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa

 

Mokslinės monografijos "Su mirtimi susitarti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pab.–XVII a.)" leidyba".

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovė dr. Raimonda Ragauskienė.

Projektas vykdytas 2016-04-01 – 2016-12-31.

 

Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas dr. Domininkas Burba.

Projektas vykdytas 2016-04-01 – 2016-12-31.

 

Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m.

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas – doc. dr. Robertas Jurgaitis.

Projektas vykdytas 2016-09-01 – 2016-12-31.

 

 

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa

 

 

Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547 – 1655 m. (LIT-9-42).
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Deimantas Karvelis.

Projektas vykdytas 2015-03-02 – 2015-12-31.

 

Grigalius Nysietis, Homilijos apie palaiminimus (LIT-8-81).

Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Saulius Rumšas.

Projektas vykdytas 2014-03-01 – 2015-12-31.

 

Beieškant lietuvių Lietuvos istorijoje: Adolfo Šapokos korespondencija (LIT-7-4).
Partneris – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas dr. Valdas Selenis
Projektas vykdytas 2013-04-01 – 2014-06-30.

 

Lietuvių literatūra ir reklama (LIT-6-11).
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovas doc. dr. Dainius Vaitiekūnas.
Projektas vykdytas 2012-07-01 – 2013-12-31.

 

Prasmės raiškos problema Vandos Juknaitės kūryboje (LIT-6-9).
Pareiškėjas – LEU Lituanistikos fakultetas. Vadovė Gitana Vanagaitė.
Projektas vykdytas 2012-07-01 – 2013-12-31.

 

Šiuolaikinės Lietuvos lenkų laidotuvių giesmės (LIT-4-5).
Pareiškėjas – LEU Filologijos fakultetas. Vadovė doc. dr. Kristina Syrnicka. 
Projektas vykdytas 2011-04-28 – 2013-12-31.

 

Jordano Romana ir Getica: tyrimas, vertimas, mokslinis komentaras, leidimas (LIT-4-14).
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Darius Alekna.
Projektas vykdytas 2011-04-26 – 2013-03-31.

 

Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: tyrimai ir publikavimas (LIT-2-45).
Pareiškėjas – LEU Istorijos fakultetas. Vadovas doc. dr. Robertas Jurgaitis. 
Projektas vykdytas 2010-04-12 – 2012-05-31.

 

Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje: istorinė raida ir transformacijos (LIT-3-8).
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė (Vaičiulėnaitė). 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Estetinė literatūros gyvybė šiuolaikinėje lietuvių prozoje (LIT-10557). 
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovas prof. dr. Vytautas Martinkus. 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Kultūrinė XX amžiaus lietuvių literatūros savimonė (lyginamieji tyrinėjmai) (LIT-10531). 
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė dr. Reda Pabarčienė. 
Projektas vykdytas 2010-06-15 – 2011-01-08.

Neatrastasis Ignas Šeinius. Gyvenimas ir kūryba Švedijoje (LIT-10145).
Pareiškėjas – Lituanistikos fakultetas. Vadovė doc. dr. Sigutė Radzevičienė. 
Projektas vykdytas 2010-04-06 – 2010-12-31.

 

 

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui"

 

Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir darbo rinkai (SIN-03/2011).
Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas doc. dr. Vytas Navickas. 
Projektas vykdytas 2011-05-02 – 2012-04-30.

 

Jaunimo deviacinis elgesys: psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys bei pasekmės (SIN-09/2010).

Pareiškėjas – LEU Socialinių mokslų fakultetas. Vadovas dr. Tadas Tamošiūnas.

Projektas vykdytas 2010-09-01– 2011-08-31.

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Informacija atnaujinta: 2017-04-19 18:03